مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر افزودن پودر ضايعات خرما (Phoneix dactylifera) در جيره غذايي بر روي ترکيب شيميايي، ارزش غذايي و پروفايل اسيدهاي چرب بدن ماهيان کپور معمولي انگشت قد (Cyprinus carpio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشگاه آزاد آزادشهر، آزادشهر، ایران
 
چکیده: 
اثر افزودن پودر ضايعات خرما در جيره بر ترکيب شيميايي و پروفايل اسيدهاي چرب بدن ماهيان کپور معمولي تغذيه شده با 4 تيمار مختلف شاهد (تيمار 1)، خرماي 5% (تيمار 2)، خرماي 10% (تيمار 3) و خرماي 15% (تيمار 4) آزمايش گرديد. تعداد 168 قطعه بچه ماهي با وزن اوليه 02/0± 44/2 گرم به مدت 12 هفته با 3 نوبت غذادهي در روز و 5% وزن بدن مورد تغذيه قرار گرفتند. در نتايج، هيچ اختلاف معني داري بين فاکتورهاي مختلف ترکيب شيميايي بدن ماهيان کپور معمولي مشاهده نشد (05/0P>). تمام شاخص هاي ترکيب اسيدهاي چرب لاشه بدن تيمارهاي مختلف با يکديگر اختلاف معني دار داشتند (05/0P<). تيمار شاهد بيشترين ميزان MUFA+PUFA، PUFA/SFA، MUFA+PUFA/SFA، ω 3 و EPA+DHA و تيمار خرماي 5 درصد کمترين ميزان MUFA، PUFA، MUFA+PUFA، PUFA/SFA، MUFA+PUFA/SFA، ω 3، ω 3/ω 6، DHA/EPA و EPA+DHA و به طور استثنا بيشترين فاکتورهاي SFA و ω 6/ω 3 را دارا بودند. شاخص آتروژنيک بين تيمارهاي مختلف اختلاف معني داري نداشت (05/0P>) ولي شاخص ترومبوژنيک داراي اختلاف معني دار با تيمارهاي آزمايشي ديگر بود (05/0P<) و تيمارهاي خرماي 5 درصد و شاهد داراي بيشترين و کمترين مقادير بودند. همچنين تيمارهاي 10 و 15 درصد خرما عملکرد حد واسطي بين تيمارهاي آزمايشي ديگر داشتند. درمجموع افزودن پودر ضايعات خرما به جيره غذايي ماهيان کپور معمولي انگشت قد سبب بهبود غيرمعنادار ترکيب شيميايي بدن و پروفايل اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع به صورت معني دار مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  بازدید یکساله 29
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی