مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات ضدسرطاني و مهارکنندگي آنزيم استيل کولين استراز عصاره فيلتر شده صفحه دهاني شقايق دريايي (Stichodactyla haddoni)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گيلان، دانشکده علوم پايه، گروه زيست شناسي، پژوهشکده حوضه آبي درياي خزر، گروه علوم دريايي، رشت
 
چکیده: 
در مطالعه حاضر، اثرات مهاري استيل کولين استراز و فعاليت کاسپازي بخش دهاني شقايق دريايي موکتي Stichodactlya haddoni بررسي شد. نمونه هاي S. haddoni از منطقه بين جزر و مدي جزيره هرمز خليج فارس تهيه شدند. جهت جداسازي فرکشني با وزن ملکولي kDa100-30 از عصاره خام، اولترا فيلتراسيون ميلي پور انجام شد. روش Ellman جهت سنجش مهار استيل کولين استراز استفاده گرديد. سنجش فعاليت کاسپاز 3 با استفاده از کيت کالريمتريک سنجش کاسپاز در سلول سرطاني سينه MCF-7 انجام گرفت. در پايان آزمايش، بيشترين درصد مهار استيل کولين استراز در غلظت mg/ml 6 از فرکشن kDa100-30 مشاهده شد (p<0. 05). ميزان فعاليت کاسپاز 3 در سلول هاي سرطاني MCF-7 تيمار شده با غلظت µ g/ml 400، 600 و 800 نشان داد که پروتئين کاسپاز 3 فعاليت معني داري را پس از طي مدت 12، 24 و 48 ساعت داشت (p<0. 05). غلظت µ g/ml 600 در فرکشن kDa100-30 بعد از گذشت هر سه زمان، بيشترين فعاليت کاسپازي را از خود بروز داد. درمجموع مي توان بيان نمود که سموم پروتئيني S. haddoni با وزن مولکولي kDa30 تا 100 مي توانند اثرات ضد آلزايمري با مهار آنزيم استيل کولين استراز و اثر کشندگي بر سلول سرطاني سينه از طريق فعال کردن کاسپاز 3 و القاي احتمالي اپوپتوز داشته باشند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  بازدید یکساله 20
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی