3 SID.ir | تاثير القاي تريپلوييدي و دستکاري هاي فيزيکي بر شاخص هاي رشد و ترکيب اسيدهاي آمينه قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير القاي تريپلوييدي و دستکاري هاي فيزيکي بر شاخص هاي رشد و ترکيب اسيدهاي آمينه قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيلات، دانشکده منابع طبيعي دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، خرمشهر، ايران
 
چکیده: 
زمينه مطالعه: القاي تريپلوييدي که از آن براي توليد ماهيان عقيم استفاده مي شود در تکثير و پرورش ماهيان رواج و گسترش زيادي يافته است و مي تواند منجر به تغييراتي در ويژگي هاي فيزيولوژيک ماهي شود. هدف: تأثير القاء تريپلوييدي به وسيله شوک دمايي بر شاخص هاي رشد و ترکيب اسيدهاي آمينه قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss). روشکار: اين آزمايش در قالب سه تيمار، شاهد، شاهد فيزيکي و تريپلوييد طراحي شد. براي اين کار از 8 مولد ماده با ميانگين وزن g 246± 1600 و 6 مولد نر با ميانگين وزن g 186± 1393، 4 ساله استفاده گرديد. براي القاي تريپلوييدي از شوک دمايي استفاده شد. بعد از تخم گشايي و جذب کيسه زرده غذاي بيومار معادل 7 ٪ وزن بدن و در 12 نوبت در روز براي تغذيه لاروها به مدت 38 روز مورد استفاده قرار گرفت. تعيين درصد القاي تريپلوييدي از طريق تهيه گسترش خوني در پايان صورت گرفت. نتايج: در ماهيان گروه تريپلوييد درصد القاي تريپلوييدي 1/87 بود. بين ساير شاخص هاي رشد و تغذيه بين دو گروه شاهد و تريپلوييد اختلاف معني دار ديده شد (05/0>p). از نظر بازماندگي بين سه گروه اختلاف معني دار وجود نداشت (05/0p). بين درصد اسيدهاي آمينه در دو گروه شاهد و شاهد فيزيکي اختلاف معني داري ديده نشد (05/0
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 12
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی