مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقاومت به حلال هاي آلي در پروتئاز قليايي برون سلولي حاصل از Brevibacillus borstelensis AMN جداشده از چشمه آب گرم ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
پروتئازهاي مقاوم به حلال هاي آلي بيش از دو دهه است که به ميزان زيادي مورد توجه قرار گرفته است. پروتئازها قادر به کاتاليز واکنش ها در محيط هاي آلي هستند، به همين دليل پايداري آنزيم در حضور حلال هاي آلي حائز اهميت است. در اين پژوهش از آب چشمه قينرجه در ايران باکتري جداسازي شد که قادر به توليد پروتئاز مقاوم به حلال هاي آلي است. غربالگري سويه مولد پروتئاز از طريق کشت در محيط اسکيم ميلک آگار و سنجش قطر هاله انجام شد. سنجش فعاليت آنزيمي به روش هيدروليز کازئين به عنوان سوبسترا صورت گرفت. باکتري که داراي بيشترين فعاليت پروتئازي بود براساس توالي يابي 16S rDNA، ويژگي هاي مورفولوژيکي و بيوشيميايي شناسايي شد. اثر حلال هاي آلي، دما، pH و سديم کلريد بر فعاليت پروتئازي مورد سنجش قرار گرفت. سويه جداسازي شده با مطالعه نتايج حاصل از تعيين توالي، خصوصيات مورفولوژيکي و بيوشيميايي به عنوان سويه جديدي از Brevibacillus borstelensis شناسايي شد که قادر به توليد پروتئاز برون سلولي مقاوم به حلال هاي آلي با فعاليت آنزيمي 0/53واحد بر ميلي ليتر است. پروتئاز توليدشده پس از 2ساعت انکوباسيون در ° C30، در طيف وسيعي از حلال هاي آلي قادر به فعاليت بود و بيشترين فعاليت پروتئوليتيک آن در حضور 25% ايزوپروپانول مشاهده شد. بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي آنزيم نشان داد که پروتئاز توليدشده در pH برابر 9 و دماي ˚ C60 بيشترين فعاليت را داشته است. نتايج حاضر نشان داد که پروتئاز جداسازي شده داراي ويژگي هاي برجسته اي مانند فعاليت و پايداري نسبت به شرايط قليايي و حلال هاي آلي است که براي استفاده در صنايع بيوتکنولوژي مختلف کاربرد دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 30
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی