برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  72 , شماره  4 ; از صفحه 425 تا صفحه 434 .
 
عنوان مقاله: 

تاثيرگياه دارويي رزماري بر عملکرد رشد، ويژگي هاي لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
زمينه مطالعه: استفاده از گياهان دارويي با قدرت آنتي اکسيداني بالا، ضمن کاهش اثرات زيان بار استرس اکسيداتيو و راديکال هاي آزاد ناشي از تنش گرمايي، به بهبود عملکرد جوجه هاي گوشتي کمک مي کند. هدف: اين پژوهش براي ارزيابي تاثير سطوح مختلف پودر و عصاره (اتانولي) گياه رزماري بر صفات عملکردي، ويژگي هاي لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي در معرض تنش گرمايي انجام شد. روش کار: براي بررسي اثر تيمارهاي آزمايشي شامل: شاهد(جيره پايه)، سطوح مختلف پودر(g/kg 5، 10 و 15+ جيره پايه) عصاره اتانولي رزماري(g/kg 5/3، 7 و 5/10+ جيره پايه) وg/L 1 پودر ويت آسپرين + جيره پايه بر صفات عملکردي، ويژگي هاي لاشه و برخي از فراسنجه هاي خوني از 100 قطعه جوجه نر يکروزه سويه راس (308) در قالب طرح بلوک کامل تصادفي از 5 تيمار با 4 تکرار و 5 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز در شرايط تنش گرمايي (° c 2± 32 به صورت دوره اي از ساعت 10 الي 6 بعد از ظهر) استفاده شد. نتايج: ميانگين خوراک مصرفي و وزن زنده نهايي جوجه هاي گوشتي به طور معني داري تحت تاثير افزودن عصاره رزماري قرار گرفت (05/0 P<)، ولي ضريب تبديل خوراک تحت تاثير قرار نگرفت (05/0 >P). عصاره رزماري بر مقدار گلوکز خون و نيز نسبت هتروفيل به لنفوسيت اثر معني داري داشت (05/0 P<). افزودن عصاره رزماري به جيره بر ويژگي هاي لاشه، کلسترول، تري گليسريد و هماتوکريت تاثير معني داري نداشت (05/0 >P). نتيجه گيري نهايي: نتايج اين آزمايش نشان داد که استفاده از عصاره گياه دارويي رزماري به علت خاصيت آنتي اکسيداني قوي که دارد باعث بهبود عملکرد جوجه هاي گوشتي در شرايط تنش گرمايي گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی