مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه شبيه سازي ديناميک مولکولي تاثيرات غلظت يوني حلال محيطي در اتصال پپتيد MUC1– G و آپتامر anti-MUC1

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسي شيمي، دانشکده مهندسي شيمي و نفت، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
 
چکیده: 
اهداف: مطالعه برهم کنش هاي آناليت-زيست پذيرنده در سطح مولکولي در راندمان طراحي زيست حسگرها نقش اساسي دارد. زيست حسگرهايي که از آپتامرها به عنوان پذيرنده زيستي استفاده مي کنند، بسيار کارآمد بوده و داراي اختصاصيت بالا و قابليت استفاده مجدد هستند. آپتاحسگرها مي توانند در شرايط مختلف داخل بدن يا در شرايط آزمايشگاهي استفاده شوند. هدف از تحقيق حاضر، بررسي تاثيرات غلظت يوني حلال محيطي در اتصال پپتيد MUC1-G و آپتامر anti-MUC1 است. مواد و روش ها: روش شبيه سازي ديناميک مولکولي براي بررسي تغيير برهم کنش هاي مولکولي به علت تغييرات انتخابي در شرايط حلال، به کار گرفته شده است. نتايج مي تواند براي منعکس کردن محيط هاي مختلف در آپتاحسگري که از آپتامر anti-MUC1 S2. 2 به عنوان زيست پذيرنده و از پپتيد MUC1– G به عنوان زيست شناساگر استفاده مي کند، به کار گرفته شوند. يافته ها: براساس انرژي هاي اتصال محاسبه شده، آپتامر anti-MUC1 S2. 2 بالاترين تمايل به پپتيد MUC1– G را در محيط 0/10مولار سديم کلريد در ميان غلظت هاي مطالعه شده سديم کلريد نشان داده و اسيدآمينه آرژنين در اتصال پپتيد-آپتامر نقش کليدي ايفا مي نمايد. نتيجه گيري: نتايج شبيه سازي هاي ديناميک مولکولي نشان داد که افزايش غلظت حلال سديم کلريد در محيط باعث کاهش انرژي هاي اتصال مي شود و بنابراين تمايل اتصال آپتامر anti-MUC1 به پپتيد MUC1– G با افزايش غلظت کمتر مي شود. ديدگاه به دست آمده از مدل سازي حاضر انتخاب پذيري و حساسيت نسبت به شرايط حلال در مورد MUC1 را نشان مي دهد که در توسعه زيست حسگرها بايد ملاحظه شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 21
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی