مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
تاثير تيمار ساليسيليک اسيد بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني در دانه رست هاي آويشن باغي
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست فرآورده هاي گياهي، پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري، تهران، ايران
 
چکیده: 
اهداف: گياه آويشن باغي (Thymus vulgaris L. ) از جمله گياهان مهم از نظر اقتصادي است که هنگام جوانه زدن به تنش هاي اکسايشي و خشکي بسيار حساس است. ساليسيليک اسيد به عنوان يک هورمون گياهي نقش مهمي در افزايش تحمل گياه در برابر تنش هاي زيستي و غيرزيستي دارد. اين پژوهش با هدف افزايش مقاومت گياه در برابر تنش هاي محيطي به واسطه افزايش قدرت آنتي اکسيداني آنزيمي و غيرآنزيمي با تيمار ساليسيليک اسيد انجام شد. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر بذرهاي گياه آويشن باغي در قالب طرح بلوک هاي تصادفي با سه تکرار به مدت 16ساعت، در محلول 2ميلي مولار ساليسيليک اسيد خيسانده و سپس در گلدان کاشته شدند. گلدان ها به اتاقک رشد با شرايط ثابت و کنترل شده 16ساعت نور و 8ساعت تاريکي در دماي ° C25 به مدت 14روز منتقل شدند. پس از اتمام زمان آزمايش پارامترهاي رشدي گياه، درصد جوانه زني، محتواي فنلي و نيز فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني مهمي مانند سوپراکسيدديسموتاز، کاتالاز، پلي فنل اکسيداز و پراکسيداز اندازه گيري و با گروه شاهد مقايسه شدند. يافته ها: اگرچه ساليسيليک اسيد تاثير مثبت چشمگيري روي رشد رويشي گياه نداشت، اما سبب القاي موثر آنزيم هاي آنتي اکسيداني شد. همچنين با اين تيمار محتواي مولکول هاي آنتي اکسيداني نيز افزايش يافت. نتيجه گيري: تيمار با ساليسيليک اسيد مي تواند منجر به افزايش مقاومت آويشن باغي در مقابل تنش هاي استرس زا شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 21
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی