مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه سميت نانوذرات نقره شيمي و زيست توليدي "در محيط زنده" در مدل جانوري ماهي گورخري (مرحله جنين و بالغ)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت آبزيان، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
 
چکیده: 
اهداف: سميت سنجي زيستي نانوذرات نقره در زيست بوم آبي و يافتن غلظت هاي کشنده اين ماده داراي اهميت است. هدف اين پژوهش، مقايسه سميت نانوذرات نقره شيمي و زيست توليدي "در محيط زنده" در مدل جانوري ماهي گورخري (مرحله جنين و بالغ) بود. مواد و روش ها: مطالعه تجربي حاضر روي 30 قطعه تخم لقاح يافته و 30 قطعه ماهي گورخري بالغ اجرا و اثرات سميت نانوذرات نقره شيميايي و زيست توليدي توسط عصاره آبي جلبک دريايي قهوه اي (Sargassum boveanum) در مراحل تکاملي جنين و بالغ با يک گروه شاهد و در غلظت هاي متوالي افزايشي بررسي شد. نرخ تلفات در زمان هاي 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از مجاورت، ثبت شد. داده ها با نرم افزارهاي EPA Probit Analysis 1. 5 و SPSS 19 توسط آناليز واريانس يک طرفه و پس آزمون چنددامنه دانکن تحليل شدند. يافته ها: سميت دو نوع نانوذره نقره در دو مرحله تکاملي با افزايش غلظت و زمان روند افزايشي داشت (05/0p<). پس از 96 ساعت، غلظت ايجادکننده LC50 در ماهي بالغ نسبت به نانوذرات نقره شيميايي 0/788 و براي نانوذرات زيست توليدشده 0/409ميلي گرم بر ليتر بود. LC50 در مرحله تکاملي جنيني در مواجهه با نانوذرات شيميايي 0/250 و براي زيست توليدي 0/375ميلي گرم بر ليتر بود. درصد تلفات در بالاترين غلظت (3ميلي گرم در ليتر) از نانوذرات نقره در زمان هاي 72 و 96 ساعت در همه گروه ها به نرخ 100% تلفات رسيد. نتيجه گيري: هر دو مرحله تکاملي اين ماهي نسبت به سميت هر دو نوع نانوذرات نقره حساس بوده، لکن اين حساسيت در مراحل جنيني بالاتر است و نانوذرات نقره زيست توليدي در قياس با همتاي شيميايي آن، اندکي سمي تر است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 26
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی