مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

غربالگري و جداسازي باکتري هالوفيل مارينوباکتر (جدايه S-14) توليد کننده آنزيم خارج سلولي ليپاز از چشمه آب شور باداب سورت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست شناسي سلولي و مولکولي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
 
چکیده: 
اهداف: امروزه توانايي توليد آنزيم هاي هيدرولازي که در غلظت هاي بالاي نمک فعال هستند، به عنوان رويکرد تازه اي در استفاده از باکتري هاي هالوفيل در بيوتکنولوژي مطرح است. هدف اين پژوهش، غربالگري و جداسازي باکتري هالوفيل مارينوباکتر (جدايه S-14) توليد کننده آنزيم خارج سلولي ليپاز از چشمه آب شور باداب سورت بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر، 42 کلني خالص باکتري، از نمونه هاي مختلف آب، خاک، رسوب و لجن يکي از چشمه هاي آب شور باداب سورت با تکنيک غربالگري روي محيط کشت اختصاصي باکتري هاي هالوفيل جداسازي شدند. جدايه S-14 که بيشترين فعاليت ليپازي را از خود نشان داد، براي شناسايي توسط روش هاي بيوشيميايي و آناليز ژن 16S rRNA انتخاب شد. به منظور بهينه سازي شرايط رشد جدايه با درنظرگرفتن بيشينه زمان رشد باکتري (72 ساعت)، دما، غلظت نمک، pH، ميزان مصرف کربوهيدرات و آسيدامينه بررسي شدند. نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار Chromas pro 2. 1. 1 ويرايش و با اطلاعات بانک اطلاعاتي EzTaxon مقايسه شد. سويه هايي که تشابه بيشتري با جدايه منتخب داشتند، مشخص شدند. آناليز توالي 16S rRNA توسط نرم افزارهاي BioEdit 7. 1. 9، Clustal-2X 2. 1 و MEGA 6 انجام و درخت فيلوژني توسط الگوريتم اتصال-همسايگي ترسيم شد. يافته ها: جدايه S-14 با تشابه بيش از 99% با دو گونه مارينوباکتر فلاويماريس (Marinobacter flavimaris) و مارينوباکتر ادهارنس (Marinobacter adhaerens) تجانس داشت. جدايه S-14 بيشترين ميزان رشد را در غلظت نمک 5%، دماي C˚ 35 و ميزان اسيديته 7/0 نشان داد. نتيجه گيري: جدايه S-14، توليد کننده مناسبي براي آنزيم خارج سلولي ليپاز است و مي تواند از فروکتوز و اسيدآمينه فنيل آلانين به عنوان تنها منبع کربن و انرژي استفاده کند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 22
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی