برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 417 تا صفحه 425 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه پايداري ترموديناميک و بازتاخوردگي سينتيک آنزيم لوسيفراز گونه ايراني و برخي جهش يافته هاي آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 
اهداف: احتمال برقراري ميان کنش هاي الکتروستاتيک به علت فراواني رزيدوهاي باردار آب دوست به ويژه آرژنين به عنوان مهم ترين فاکتور پايدارکننده دمايي آنزيم هاي گرمادوست مطرح شده است. هدف اين مطالعه، مقايسه پايداري ترموديناميک و بازتاخوردگي سينتيک آنزيم لوسيفراز گونه ايراني و برخي جهش يافته هاي آن بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربي حاضر، پايداري گرمايي و نحوه بازتاخوردگي آنزيم لوسيفراز گونه ايراني لامفيريس ترکستانيکوس و 3 جهش يافته ERR, ERR/I232R, ERR/Q35R/I182R/I232R توسط تکنيک هاي مختلف اسپکتروسکوپي بررسي شد. به منظور بيان بالاي پروتئين ها يک تک کلوني از هر يک از نمونه ها انتخاب و به 10ميلي ليتر محيط کشت LB داراي کانامايسين با غلظت 50ميکروگرم بر ميلي گرم تلقيح و در دماي C° 37 و با هوادهي مطلوب به مدت 15-12 ساعت انکوبه شد. به منظور تهيه محتواي سلولي از باکتري ها، محيط کشت القاشده به مدت 5 دقيقه در 5000گرم و دماي C° 4 سانتريفوژ شد. نتايج از طريق مطالعات با روش هاي طيف سنجي دورنگ نمايي دوراني در ناحيه دور، نزديک و فلورسانس ذاتي، مطالعات کالريمتري روبشي تفاضلي (DSC) و آزمايش هاي سينتيکي با استفاده از تکنيک جريان متوقف مبتني بر فلوئورسانس به دست آمد. يافته ها: همراه با افزايش تعداد رزيدوي آرژنين در سطح پروتئين، پايداري و فشردگي ساختاري آنزيم هاي جهش يافته در مقايسه با آنزيم وحشي افزايش يافته و ترموگرام هاي حاصل از مطالعات کالريمتري روبشي تفاضلي نيز بيانگر افزايش اندکي در Tm و آنتالپي کالريمتري پروتئين هاي جهش يافته نسبت به پروتئين وحشي بودند. نتيجه گيري: ثابت سرعت بازتاخوردگي آنزيم هاي جهش يافته نسبت به نوع وحشي افزايش پيدا کرده است. بهبود پارامترهاي ترموديناميک و سينتيک ناشي از بهبود ميان کنش هاي الکترواستاتيک است که منجر به درجه بالاتري از فشردگي و تراکم ساختاري مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلگی، ز.، و خلیفه، خ.، و حسین خانی، س.، و رنجبر، ب. (1397). مقایسه پایداری ترمودینامیک و بازتاخوردگی سینتیک آنزیم لوسیفراز گونه ایرانی و برخی جهش یافته های آن. زیست فناوری, 9(3 ), 417-425. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470829Vancouver : کپی

سلگی زهرا، خلیفه خسرو، حسین خانی سامان، رنجبر بیژن. مقایسه پایداری ترمودینامیک و بازتاخوردگی سینتیک آنزیم لوسیفراز گونه ایرانی و برخی جهش یافته های آن. زیست فناوری. 1397 [cited 2022January28];9(3 ):417-425. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470829IEEE : کپی

سلگی، ز.، خلیفه، خ.، حسین خانی، س.، رنجبر، ب.، 1397. مقایسه پایداری ترمودینامیک و بازتاخوردگی سینتیک آنزیم لوسیفراز گونه ایرانی و برخی جهش یافته های آن. زیست فناوری, [online] 9(3 ), pp.417-425. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470829. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 286 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی