مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي رشد و کيفيت بيومس ريزجلبک اسپيرولينا با تغيير رقت محيط کشت و استفاده از سيکل هوادهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسي محيط زيست، دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
چکیده: 
اهداف: توسعه روزافزون کاربري هاي ريزجلبکي در بسياري از صنايع باعث تمرکز پژوهش ها به اين حوزه نوين بين رشته اي شده است تا با افزايش بهره وري و کاهش هزينه هاي کشت، تجاري سازي کشت اين موجودات تسهيل شود. هدف اين پژوهش بهينه سازي رشد و کيفيت بيومس ريزجلبک اسپيرولينا با تغيير رقت محيط کشت و استفاده از سيکل هوادهي بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر با بهره گيري از روش پاسخ سطح-طراحي مرکزي، اثرگذاري دو فاکتور غلظت محيط کشت زاروک (0 تا 100% رقت) و سيکل هوادهي بر نرخ رشد مخصوص و وزن خشک و نيز محتوي کلروفيل و کاروتنوئيد گونه اسپيرولينا بررسي شد. در هر دوره 24ساعته مجموعاً 16 ساعت هوادهي شد که فاصله قطع و وصل هوادهي با عنوان سيکل هوادهي بين 1 ساعت تا 8 ساعت متغير بود. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS 16 از طريق آزمون رگرسيون چندگانه صورت گرفت. يافته ها: بيشترين بيومس (0/659ميلي گرم بر ميلي ليتر) در غلظت 80% محيط کشت و سيکل هوادهي 2/75 ساعته و بيشترين نرخ رشد مخصوص (0/230روزانه) در غلظت 60% و سيکل هوادهي 4/5ساعته حاصل شد. بيشترين سيکل هوادهي (8 ساعت) موجب افزايش قابل توجه و همزمان محتواي کلروفيل و کاروتنوئيد (به ترتيب 11/65 و 2/67ميلي گرم بر گرم) شد. نتيجه گيري: بهينه سازي رشد و کيفيت بيومس ريزجلبک اسپيرولينا با تغيير رقت محيط کشت و استفاده از سيکل هوادهي قابل انجام است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 34
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی