مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تجزيه ارتباط براي مقاومت به بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي يقه ساقه در آفتابگردان روغني (Helianthus annuus L. ) با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره تحت شرايط مزرعه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
اهداف: آفتابگردان (Helianthus annuus L. ) عمدتاً براي استحصال روغن خوراکي کشت مي شود و قارچ اسکلروتينيا اسکلروتيوروم (Sclerotinia sclerotiorum) يک عامل بيماري زا در مزارع آفتابگردان است. هدف پژوهش حاضر شناسايي نشانگرهاي مولکولي (SSR) مرتبط با مناطق ژنومي دخيل در مقاومت به بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي يقه ساقه در آفتابگردان روغني با استفاده از تجزيه همراهي بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر 100 لاين خالص آفتابگردان روغني کشت داده شدند. درصد پيشرفت آلودگي قارچي بعد از 4، 8 و 12 روز، وزن 100 دانه گياه آلوده نشده و آلوده شده، عملکرد گياه آلوده نشده و آلوده شده، افت وزن 100 دانه و افت عملکرد ارزيابي شدند. پروفايل مولکولي ژرم پلاسم مورد مطالعه با 30جفت آغازگر ريزماهواره تهيه شد. تجزيه ساختار ژنتيکي جمعيت با روش بيزين صورت گرفت. يافته ها: بيشترين ضريب تغييرات به ترتيب مربوط به افت عملکرد (86/41%) و افت وزن (78/48%) و کمترين آن به ترتيب مربوط به درصد پيشرفت آلودگي بعد از 8 و 12 روز (26/47 و 20/44%) بود. براساس مدل خطي مخلوط (MLM) 6 نشانگر ريزماهواره مرتبط با صفات در سطح احتمال 0/01≤ p شناسايي شدند. بيشترين تعداد نشانگر مرتبط با صفت درصد پيشرفت آلودگي بعد از 8 روز بود. نشانگرهاي P733، P807 و P1256 همزمان با سه صفت مرتبط بودند. نتيجه گيري: چهار لاين RHA274، H100A-83HR4، B45-03 و لاين ايراني با کد 28 با منشا ژنتيکي متفاوت و سطوح بالاي مقاومت شناسايي شدند. براساس مدل خطي عمومي (GLM) و مخلوط به ترتيب 24 و 15 نشانگر SSR با صفات مورد نظر ارتباط دارند. نشانگرهاي P733، P807 و P1256 همزمان با سه صفت مرتبط هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی