4 SID.ir | ارتباط ريخت سنجي بين طول کل بدن و وزن بدن و ضريب چاقي در ميگوي ماده پاسفيد غربي Penaeus vannamei در طي پرورش در شرايط نيمه متراکم

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارتباط ريخت سنجي بين طول کل بدن و وزن بدن و ضريب چاقي در ميگوي ماده پاسفيد غربي Penaeus vannamei در طي پرورش در شرايط نيمه متراکم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه شیلات
 
چکیده: 
ميگوي پاسفيد غربي (Penaeus vannamei) مهمترين گونه ميگوي پرورشي آب شور در ايران است که به دليل غير بومي بودن آن، تامين مولدين وابسته به واردات اين گونه مهم پرورشي از کشورهاي توليد کننده اصلي مي باشد. پرورش مولدين در شرايط ايران يکي از مهمترين اهداف توسعه اين صنعت در نظر گرفته مي شود. به همين منظور، ارتباط ريخت سنجي بين طول کل (TL) و وزن کل بدن (BW) و همچنين ضريب چاقي در ميگوهاي ماده پاسفيد غربي از روز 70 پرورش تا روز 290 پرورش در شرايط نيمه متراکم در استخرهاي خاکي مورد بررسي قرار گرفت. رابطه رگرسيون بين طول کل و وزن کل بدن در فصول مختلف با يکديگر تفاوت معني دار داشت. شدت افزايش وزن بدن نسبت به طول کل در ميگوهاي ماده در دو فصل پاييز و بهار تفاوت معني داري نداشت، به همين دليل رابطه رگرسيون يکساني براي آن و به صورت 2096/3TL0049/0=BW در نظر گرفته شد، ولي در فصل زمستان اين رابطه به صورت 9668/1TL11/0=BW و متفاوت از دو فصل قبل ديده شد. از طرفي ميگوهاي ماده در فصل بهار به طور معني دار ضريب چاقي بيشتري در مقايسه با فصل پاييز داشتند، هرچند در مقايسه با زمستان تفاوت معني داري را نشان ندادند. استفاده از روابط فوق بين طول کل و وزن کل بدن به منظور مديريت اين دوره از پرورش و محاسبه وزن ميگو و به دست آوردن ضريب چاقي ميگو در شرايط پرورش با توجه به طول کل آن توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی