برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مولکولي ويروس اپشتين بار (EBV) در نمونه هاي بافتي زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرخرم آباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ویروس شناسی، مرکز تحقیقات هپاتیت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سرطان پستان يکي از شايع ترين بدخيمي زنان در جهان بوده و تشخيص زود هنگام اين سرطان عامل کليدي براي درمان آن مطرح شده است. اين سرطان يک بيماري است که از نظر شدت بيماري داراي چندين مرحله بوده و ويروسها مي تواند در آن نقش بازي کنند. ويروس اپشتين بار( EBV ) به عنوان يک عامل مهم در ايجاد برخي از سرطان هاي انسان شناخته شده است و لذا اين مطالعه با هدف تعيين رابطه بين EBV و سرطان پستان صورت گرفته است. مواد و روش ها: تعداد سي و دو بلوک پارافيني از بيماران مبتلا به توده يا تومور پستان از بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد تهيه گرديد و 30 مورد از افراد نرمال با همان شرايط سني به عنوان گروه شاهد انتخاب گرديد. استخراج DNA-EBV با استفاده از کيت (سينا کلون) انجام گرديد و جهت بررسي کيفيت DNA استخراج شده از دستگاه نانو دراپ وانجام PCR نمونه ها براي حضور ژن بتا اکتين استفاده گرديد. سپس نمونه هاي مناسب از نظر وجود DNA-EBV با روش PCR مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با آزمون مجذور کاي و نرم افزار SPSS. 16 آناليز شدند. يافته ها: از 32 نمونه بافت سرطان پستان 11 مورد (3/34%) و از 30 نمونه گروه شاهد 2 مورد (6/6%) از نظر وجود DNA ويروس EBV مثبت گزارش شده از لحاظ آماري آزمون مجذور کاي براي ويروس EBV در نمونه هاي سرطاني و شاهد عدد P=0/002 را نشان داد که رابطه معني دار بين ويروس اپشتين بار و سرطان پستان را نشان مي دهد. بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه ارتباط بين وجود ويروس اپشتين بار با سرطان پستان در زنان مبتلا به اين بيماري در استان لرستان معني دار بوده که نشان مي دهد ويروس اپشتين بار مي تواند يکي از دلايل ايجاد سرطان پستان باشد گرچه بررسي هاي اپيدميولوژيکي، بيولوژيکي و مولکولي بيشتري مورد نياز است تا مکانيسم دخالت اين ويروس در فرايند سرطان زايي روشن گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی