مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي آپتامر DNAاي با تمايل بالا عليه آنتي ژن سطحي هپاتيت B با روش تکامل سيستماتيک ليگاند از طريق غني سازي نمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بيوتکنولوژي، دانشکده فناوري هاي نوين، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
 
چکیده: 
اهداف: هپاتيت B عفونت ويروسي است که مي تواند منجر به مشکلات جدي کبدي شود. براي توليد واکسن هپاتيت B از آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B (HBsAg) که به صورت نوترکيب توليد مي شود، استفاده مي شود. هدف پژوهش حاضر شناسايي آپتامر DNAاي با تمايل بالا عليه آنتي ژن سطحي هپاتيت B با روش تکامل سيستماتيک ليگاند با استفاده از غني سازي نمايي بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر با استفاده از روش تکامل سيستماتيک ليگاند از طريق غني سازي نمايي (SELEX( قطعه DNAاي با قدرت اتصال بالا عليه HBsAg، جداسازي و توالي يابي شد. تمايل اين توالي نوکلئوتيدي تک رشته اي با روش فلوريمتري محاسبه شد. اختلاف جذب اوليه و مقدار باقي مانده به عنوان معياري از ميزان توالي هاي متصل شده با کمک نرم افزار Prism 5 به روش رگرسيون غيرخطي، محاسبه Binding-saturation و مدل one site-total انجام و ميزان ميل ترکيبي (Kd) تعيين شد. يافته ها: نتايج بعد از انجام رويه SELEX و ارزيابي توالي تکثيريافته با ژل آگارز، نمونه کنترل مثبت داراي باندي در محدوده 72نوکلئوتيد بود که نشان دهنده تکثير موفق توالي گزينش شده با استفاده از آغازگزهاي انتخابي بود. ميل ترکيبي محاسبه شده 81/53نانومولار بود. طي مراحل همسانه سازي از روي کلني هاي موجود واکنش PCR با آغازگرهاي اختصاصي آپتامر، حضور قطعه آپتامر در باکتري اشريشيا کلي تاييد شد. آپتامر گزارش شده داراي ساختار ثانويه پايدار با داشتن انرژي آزاد GΔ کمتر از 9/6-کيلوژول و Tm بالاتر از C° 45 بود. نتيجه گيري: آپتامر DNAاي گزينش شده داراي قدرت اتصال بالا به پروتئين هدف (HbsAg) است و مي تواند به عنوان جايگزيني براي پادتن ها، در ستون هاي کروماتوگرافي تمايلي تخليص HBsAg مورد توجه قرار بگيرد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 19
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی