5 SID.ir | تاثير برنامه ي تمرين هوازي همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر عوامل خطرساز قلبي عروقي در زنان داراي اضافه وزن

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
تاثير برنامه ي تمرين هوازي همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر عوامل خطرساز قلبي عروقي در زنان داراي اضافه وزن
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: بيماري قلبي – عروقي از دلايل عمده مرگ ومير و از کار افتادگي در ايران به شمار مي رود که چاقي از دلايل عمده آن است. هدف از اين پژوهش مقايسه ي تاثير برنامه ي تمرين هوازي همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر عوامل خطرساز قلبي-عروقي در زنان داراي اضافه وزن مي باشد. مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي 40 زن غير ورزشکار با ميانگين سن 98/2 ± 23/23 به صورت تصادفي در چهار گروه تمرين – مکمل (10 نفر)، تمرين – دارونما (10 نفر)، مکمل زردچوبه (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسيم شدند. برنامه تمرينات هوازي شامل سه جلسه دويدن در هفته با شدت 55-45 درصد ضربان قلب هدف به مدت هشت هفته بود؛ گروه مکمل روزانه يک گرم پودر زردچوبه مصرف کردند. پيش و پس از مداخله، TG، TC، LDL و HDL اندازه گيري شدند. يافته ها: هر سه گروه (تمرين هوازي، مکمل زردچوبه، تمرين هوازي مکمل زردچوبه) کاهش معني داري در وزن بدن، شاخص توده بدن، TC، TG، LDL و افزايش معناداري در HDL نشان دادند (05/0 > P). همچنين نتايج نشان داد در گروه تمرين هوازي همراه با مکمل زردچوبه در مقايسه با گروه تمرين هوازي و گروه دريافت کننده مکمل زردچوبه کاهش معناداري در TC، TG، LDL و افزايش معناداري در HDL مشاهده شد (05/0 > P). بحث و نتيجه گيري: برنامه ي ترکيبي تمرين هوازي و مصرف مکمل زردچوبه در مقايسه با مصرف مکمل زردچوبه و تمرين هوازي به تنهايي تاثير مطلوب تري بر عوامل خطرساز قلبي-عروقي و ترکيب بدن زنان مبتلا به اضافه وزن داشت.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 29
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی