نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط ادراک کارکنان از عدالت سازماني با پاسخگويي اجتماعي در بيمارستانهاي منتخب آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، خیابان قصرالدشت، حدفاصل سه راه فلسطین و چهارراه ملاصدرا، کوچه 92، ساختمان الماس، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
 
چکیده: 
مقدمه: عدالت سازماني، به دليل اثرات مهم بر نگرش و رفتارهاي کارکنان در سازمان هاي بهداشتي و درماني اهميت ويژه اي دارد. پاسخگويي نيز يکي از مسائل مهم هر نظام سلامت بوده که براي سياست گذاران و مديران سلامت بسيار با اهميت است. اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط عدالت سازماني و مولفه هاي آن با پاسخگويي اجتماعي در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1395 انجام شد. مواد و روش: اين مطالعه توصيفي-تحليلي در 5 بيمارستان منتخب بصورت مقطعي انجام شد. نمونه پژوهش جهت سنجش عدالت سازماني شامل 245 نفر از کارکنان بيمارستان و به منظور بررسي پاسخگويي 228 نفر از بيماران بستري بود. از پرسشنامه بيوگر براي بررسي عدالت سازماني و از پرسشنامه سازمان جهاني بهداشت براي بررسي پاسخگويي استفاده شد. داده ها با استفاده ازشاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي ANOVA، ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري 5%= α تحليل شد. يافته ها: ميانگين عدالت سازماني و پاسخگويي اجتماعي به ترتيب 56/11 ± 10/58 و 62/11 ± 90/77 بدست آمد. بين عدالت سازماني با پاسخگويي اجتماعي ارتباط معناداري وجود داشت(5/0 r=، 03/0 p=). بحث و نتيجه گيري: وضعيت عدالت سازماني و پاسخگويي به ترتيب در سطح متوسط و خوب ارزيابي شد. لذا جهت بهبود شرايط عدالت ادارک شده، اتخاذ سياست هايي نظير اصلاح روش ها و مکانيسم هاي پرداخت، تجديد نظر در فرآيندهاي تصميم گيري و نيز بهبود ارتباطات سرپرستان با کارکنان که منجر به ارتقاء هرچه بيشتر سطح پاسخگويي نيز خواهند شد، پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کشوری، م.، و همایونی، ع.، و یوسفی، ع.، و ستوده زاده، ص. (1396). بررسی ارتباط ادراک کارکنان از عدالت سازمانی با پاسخگویی اجتماعی در بیمارستانهای منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395. علوم پزشکی صدرا, 6(1 ), 29-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470753Vancouver : کپی

کشوری محمد، همایونی عباس، یوسفی علیرضا، ستوده زاده صغری. بررسی ارتباط ادراک کارکنان از عدالت سازمانی با پاسخگویی اجتماعی در بیمارستانهای منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395. علوم پزشکی صدرا. 1396 [cited 2022May23];6(1 ):29-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470753IEEE : کپی

کشوری، م.، همایونی، ع.، یوسفی، ع.، ستوده زاده، ص.، 1396. بررسی ارتباط ادراک کارکنان از عدالت سازمانی با پاسخگویی اجتماعی در بیمارستانهای منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395. علوم پزشکی صدرا, [online] 6(1 ), pp.29-43. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470753. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی