برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط ادراک کارکنان از عدالت سازماني با پاسخگويي اجتماعي در بيمارستانهاي منتخب آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، خیابان قصرالدشت، حدفاصل سه راه فلسطین و چهارراه ملاصدرا، کوچه 92، ساختمان الماس، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
 
چکیده: 
مقدمه: عدالت سازماني، به دليل اثرات مهم بر نگرش و رفتارهاي کارکنان در سازمان هاي بهداشتي و درماني اهميت ويژه اي دارد. پاسخگويي نيز يکي از مسائل مهم هر نظام سلامت بوده که براي سياست گذاران و مديران سلامت بسيار با اهميت است. اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط عدالت سازماني و مولفه هاي آن با پاسخگويي اجتماعي در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1395 انجام شد. مواد و روش: اين مطالعه توصيفي-تحليلي در 5 بيمارستان منتخب بصورت مقطعي انجام شد. نمونه پژوهش جهت سنجش عدالت سازماني شامل 245 نفر از کارکنان بيمارستان و به منظور بررسي پاسخگويي 228 نفر از بيماران بستري بود. از پرسشنامه بيوگر براي بررسي عدالت سازماني و از پرسشنامه سازمان جهاني بهداشت براي بررسي پاسخگويي استفاده شد. داده ها با استفاده ازشاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي ANOVA، ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري 5%= α تحليل شد. يافته ها: ميانگين عدالت سازماني و پاسخگويي اجتماعي به ترتيب 56/11 ± 10/58 و 62/11 ± 90/77 بدست آمد. بين عدالت سازماني با پاسخگويي اجتماعي ارتباط معناداري وجود داشت(5/0 r=، 03/0 p=). بحث و نتيجه گيري: وضعيت عدالت سازماني و پاسخگويي به ترتيب در سطح متوسط و خوب ارزيابي شد. لذا جهت بهبود شرايط عدالت ادارک شده، اتخاذ سياست هايي نظير اصلاح روش ها و مکانيسم هاي پرداخت، تجديد نظر در فرآيندهاي تصميم گيري و نيز بهبود ارتباطات سرپرستان با کارکنان که منجر به ارتقاء هرچه بيشتر سطح پاسخگويي نيز خواهند شد، پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی