5 SID.ir | بررسي ويژگي هاي ساختاري، الکتروني و اپتيکي BaZrO3 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي ساختاري، الکتروني و اپتيکي BaZrO3 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 
در اين مطالعه ويژگي هاي ساختاري، الکتروني و اپتيکي سراميک 3 BaZrO در فاز مکعبي و تأثير فشار بر ويژگي هاي ياد شده را بررسي شده است. محاسبه ها با استفاده از روش امواج تخت بهبوديافته ي خطي با پتانسيل کامل (FP-LAPW) در چارچوب نظريه ي تابعي چگالي انجام گرفته است و از نرم افزارهاي WIEN2k و Quantum Espresso استفاده شده است. در اين روش براي محاسبه ي پتانسيل تبادلي همبستگي از تقريب هاي LDA، PBE، PBEsol، GGA-WC، GGA+U، GGAmBJ و GGAmBJ+U استفاده شده است. با توجه به ساختار نوارهاي انرژي ترکيب با استفاده از بهترين تقريب (GGAmBJ+U) مشخص شد يک گاف انرژي غيرمستقيم در راستاي G-L به اندازه ي eV30/5 وجود دارد که اين دليلي بر عايق بودن ترکيب است. با توجه به نتيجه هاي به دست آمده از ساختار نواري و تابع دي الکتريک گذارهاي احتمالي بعدي اين ترکيب در راستاي W-L، Γ و K رخ خواهد داد و دريافتيم که در تشکيل چگالي حالت هاي اين ترکيب اوربيتال pاتم O داراي بيش ترين سهم در نوار ظرفيت و همچنين اوربيتال 3dا تم Baو Zrمنشأ ايجاد قله هاي ناحيه هاي بالاي نوار رسانش مي باشند. اين ترکيب داراي تراکم پذيري کم و سختي زياد است. بيش ترين مقدار جذب و کم ترين مقدار بازتاب براي آن به ازاي فوتون هايي با انرژي 53/20 الکترون ولت مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 32
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی