برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 191 تا صفحه 216 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل فضايي جرم خيزي در بافت هاي فرسوده شهري(مورد مطالعه: منطقه12 شهرداري تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از مسايل مهم بافت هاي فرسوده بروز ناهنجاري هاي اجتماعي و جرم خيزي اين بافت ها است. پايش رابطه بين فضاي شهري با جرم و خشونت از موضوعات مهم برنامه ريزي شهري است. تحليل فضاهاي جرم خيز يا بي دفاع شهري و پايش عوامل مؤثر بر جرم خيزي آنها، در برنامه ريزي شهري از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. هدف اين پژوهش پراکندگي و تحليل مکاني-فضايي جرم و روابط مکان و جرم بارويکرد «پيشگيري از جرايم با استفاده از طراحي محيطي» است. روش شناسي: اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردي، و از نظر نوع و ماهيت، اکتشافي-تحليلي است. داده هاي و اطلاعات مکاني از طريق اسنادي به کمک تکنيک تحليل فضايي در سيستم اطلاعات جغرافيايي نقاط داغ شناسايي و توزيع فضايي پهنه هاي جرم خيز پايش شده است. عوارض نقطه اي مانند موقعيت هاي وقوع جرم از جمله توزيع و خريدوفروش مواد مخدر و نيز عوارض خطي از قبيل شبکه خيابان ها، به کمک نقشه منطقه 12 در مقياس 1: 2000 از نرم افزار ArcGIS و با استفاده از برنامه هاي جانبي نقشه هاي توزيع فضايي نقاط داغ جرم مشخص شده است. يافته ها: با توجه به فرسودگي بافت و تراکم نامتناسب کاربري ها و شبکه گذرگاهي کم عرض، فضاهاي بي دفاع و جرم خيز بيشتري در محلات بازار، هرندي، تختي، امامزاده يحيي و خيام شکل گرفته است. نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان مي دهد در منطقه 12 اولويت اصلي براي پيشگيري از جرم و ارتقاء امنيت، بازآفريني شهري در اين محلات از طريق راهبردهاي بهبود ساختار دروني منطقه اي، کاهش فضاهاي بي دفاع و جر م خيز، توسعه زير ساخت ها، گسترش تسهيلات شهري مانند اماکن فرهنگي-ورزشي و فضاهاي باز و خدماتي و نوسازي مشارکتي مي باشد و همچنين دسته بندي فضاهاي جرم خيز شهري و انتخاب راهکارهاي مناسب براي ساماندهي محله با توجه به ضوابط خاص نيز مي تواند با نظارت مردم در کاهش جرم مؤثر باشد. زمينه و هدف: يکي از مسايل مهم بافت هاي فرسوده بروز ناهنجاري هاي اجتماعي و جرم خيزي اين بافت ها است. پايش رابطه بين فضاي شهري با جرم و خشونت از موضوعات مهم برنامه ريزي شهري است. تحليل فضاهاي جرم خيز يا بي دفاع شهري و پايش عوامل مؤثر بر جرم خيزي آنها، در برنامه ريزي شهري از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. هدف اين پژوهش پراکندگي و تحليل مکاني-فضايي جرم و روابط مکان و جرم بارويکرد «پيشگيري از جرايم با استفاده از طراحي محيطي» است. روش شناسي: اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردي، و از نظر نوع و ماهيت، اکتشافي-تحليلي است. داده هاي و اطلاعات مکاني از طريق اسنادي به کمک تکنيک تحليل فضايي در سيستم اطلاعات جغرافيايي نقاط داغ شناسايي و توزيع فضايي پهنه هاي جرم خيز پايش شده است. عوارض نقطه اي مانند موقعيت هاي وقوع جرم از جمله توزيع و خريدوفروش مواد مخدر و نيز عوارض خطي از قبيل شبکه خيابان ها، به کمک نقشه منطقه 12 در مقياس 1: 2000 از نرم افزار ArcGIS و با استفاده از برنامه هاي جانبي نقشه هاي توزيع فضايي نقاط داغ جرم مشخص شده است. يافته ها: با توجه به فرسودگي بافت و تراکم نامتناسب کاربري ها و شبکه گذرگاهي کم عرض، فضاهاي بي دفاع و جرم خيز بيشتري در محلات بازار، هرندي، تختي، امامزاده يحيي و خيام شکل گرفته است. نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان مي دهد در منطقه 12 اولويت اصلي براي پيشگيري از جرم و ارتقاء امنيت، بازآفريني شهري در اين محلات از طريق راهبردهاي بهبود ساختار دروني منطقه اي، کاهش فضاهاي بي دفاع و جر م خيز، توسعه زير ساخت ها، گسترش تسهيلات شهري مانند اماکن فرهنگي-ورزشي و فضاهاي باز و خدماتي و نوسازي مشارکتي مي باشد و همچنين دسته بندي فضاهاي جرم خيز شهري و انتخاب راهکارهاي مناسب براي ساماندهي محله با توجه به ضوابط خاص نيز مي تواند با نظارت مردم در کاهش جرم مؤثر باشد. زمينه و هدف: يکي از مسايل مهم بافت هاي فرسوده بروز ناهنجاري هاي اجتماعي و جرم خيزي اين بافت ها است. پايش رابطه بين فضاي شهري با جرم و خشونت از موضوعات مهم برنامه ريزي شهري است. تحليل فضاهاي جرم خيز يا بي دفاع شهري و پايش عوامل مؤثر بر جرم خيزي آنها، در برنامه ريزي شهري از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. هدف اين پژوهش پراکندگي و تحليل مکاني-فضايي جرم و روابط مکان و جرم بارويکرد «پيشگيري از جرايم با استفاده از طراحي محيطي» است. روش شناسي: اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردي، و از نظر نوع و ماهيت، اکتشافي-تحليلي است. داده هاي و اطلاعات مکاني از طريق اسنادي به کمک تکنيک تحليل فضايي در سيستم اطلاعات جغرافيايي نقاط داغ شناسايي و توزيع فضايي پهنه هاي جرم خيز پايش شده است. عوارض نقطه اي مانند موقعيت هاي وقوع جرم از جمله توزيع و خريدوفروش مواد مخدر و نيز عوارض خطي از قبيل شبکه خيابان ها، به کمک نقشه منطقه 12 در مقياس 1: 2000 از نرم افزار ArcGIS و با استفاده از برنامه هاي جانبي نقشه هاي توزيع فضايي نقاط داغ جرم مشخص شده است. يافته ها: با توجه به فرسودگي بافت و تراکم نامتناسب کاربري ها و شبکه گذرگاهي کم عرض، فضاهاي بي دفاع و جرم خيز بيشتري در محلات بازار، هرندي، تختي، امامزاده يحيي و خيام شکل گرفته است. نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان مي دهد در منطقه 12 اولويت اصلي براي پيشگيري از جرم و ارتقاء امنيت، بازآفريني شهري در اين محلات از طريق راهبردهاي بهبود ساختار دروني منطقه اي، کاهش فضاهاي بي دفاع و جر م خيز، توسعه زير ساخت ها، گسترش تسهيلات شهري مانند اماکن فرهنگي-ورزشي و فضاهاي باز و خدماتي و نوسازي مشارکتي مي باشد و همچنين دسته بندي فضاهاي جرم خيز شهري و انتخاب راهکارهاي مناسب براي ساماندهي محله با توجه به ضوابط خاص نيز مي تواند با نظارت مردم در کاهش جرم مؤثر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شماعی، ع.، و واحدی نژاد، س. (1397). تحلیل فضایی جرم خیزی در بافت های فرسوده شهری(مورد مطالعه: منطقه12 شهرداری تهران). انتظام اجتماعی, 10(4 ), 191-216. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470725Vancouver : کپی

شماعی علی، واحدی نژاد سیدحسین. تحلیل فضایی جرم خیزی در بافت های فرسوده شهری(مورد مطالعه: منطقه12 شهرداری تهران). انتظام اجتماعی. 1397 [cited 2022January23];10(4 ):191-216. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470725IEEE : کپی

شماعی، ع.، واحدی نژاد، س.، 1397. تحلیل فضایی جرم خیزی در بافت های فرسوده شهری(مورد مطالعه: منطقه12 شهرداری تهران). انتظام اجتماعی, [online] 10(4 ), pp.191-216. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470725. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 419 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی