برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  31 , شماره  1 ; از صفحه 72 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات مصرف خوراکي مکمل کراتين بر سطح سرمي BUN و کراتينين و بافت کليوي در رت هاي نر تحت تمرين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، دانشگاه آزاد همدان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 
مقدمه: استفاده از کراتين به عنوان مکمل غذايي، براي کمک به عملکرد ورزشي، عموميت گسترده اي در ميان ورزشکاران دارد. با اين وجود اخيراً نگراني هايي در مورد اثر زيان آور مصرف کوتاه و بلند مدت کراتين بر سلامتي بيان شده است. هدف از مطالعه ي اخير، بررسي اثرات مصرف خوراکي مکمل کراتين بر سطح سرمي BUN، کراتينين و بافت کليوي در رت هاي نر تحت تمرين بود. مواد و روش ها: در اين مطالعه، رت هاي نر نژاد ويستار با محدوده وزني (245± 5g) به طور تصادفي به 5 گروه 8 تايي: کنترل، شاهد، تمرين و دريافت کننده دوز 200، 300، و mg/kg/d 600 تقسيم شدند. مطالعات بيوشيميايي و بافت شناسي بعد از 10 روز مصرف کراتين و ورزش انجام شد. سپس سطح سرمي BUN وکراتينين با استفاده از روش اسپکتروفتومتري مورد سنجش قرار گرفت. نتايج حاصله با استفاده نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون تحليل واريانس ANOVA تجزيه وتحليل شدند. يافته هاي پژوهش: نتايج نشان داد که مصرف مکمل کراتين با دوزهاي 200، 300 و 600 ميلي گرم/کيلوگرم/ روز منجر به تغييرات معناداري در سطح سرمي BUN در مقايسه با گروه کنترل نشد (p>0. 05) و در دوزهاي 200 و 300 ميلي گرم/ کيلوگرم نيز سطح سرمي کراتينين در مقايسه با گروه کنترل تغييرات معناداري نداشت (p>0. 05) به استثناء گروه دريافت کننده دوز 600 ميلي گرم/ کيلوگرم که به طور معناداري سطح سرمي بالاتري از کراتينين را در مقايسه با گروه کنترل نشان داد (p<0. 05). نتايج نشان داد که مصرف مکمل کراتين در دوز بالا باعث افزايش معنادار در سطح سرمي کراتينين در مقايسه با گروه کنترل گرديد اما تأثير معناداري بر سطح سرمي BUN نداشت و ضايعه و آسيب هسيستولوژيکي معناداري در بافت کليوي گروههاي دريافت کننده مشاهده نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابری، ح.، و محمودی، م.، و شهیدی، س. (1397). اثرات مصرف خوراکی مکمل کراتین بر سطح سرمی BUN و کراتینین و بافت کلیوی در رت های نر تحت تمرین. پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), 31(1 ), 72-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470685Vancouver : کپی

ابری حمیدرضا، محمودی مینو، شهیدی سیامک. اثرات مصرف خوراکی مکمل کراتین بر سطح سرمی BUN و کراتینین و بافت کلیوی در رت های نر تحت تمرین. پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران). 1397 [cited 2022January25];31(1 ):72-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470685IEEE : کپی

ابری، ح.، محمودی، م.، شهیدی، س.، 1397. اثرات مصرف خوراکی مکمل کراتین بر سطح سرمی BUN و کراتینین و بافت کلیوی در رت های نر تحت تمرین. پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), [online] 31(1 ), pp.72-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470685. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی