مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تهيه نانوکامپوزيت کربوکسي متيل سلولز/کلسيم آلژينات/پلي وينيل الکل/نقره با روش الکتروريسندگي و بررسي عملکرد آن به عنوان پانسمان زخم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيمي، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي، تبريز، ايران
 
چکیده: 
اهداف: در پزشکي مي توان از نانوالياف در ساخت باند زخم استفاده کرد. هدف مطالعه حاضر، تهيه نانوکامپوزيت کربوکسي متيل سلولز/کلسيم آلژينات/پلي وينيل الکل/نقره (CMC/Alg/PVA/Ag) با روش الکتروريسندگي و بررسي عملکرد آن به عنوان پانسمان زخم بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر بيوفيلم کربوکسي متيل سلولز در شرايط بهينه به روش ريخته گري تهيه شد، سپس نانوالياف کلسيم آلژينات/پلي وينيل الکل/نقره با روش الکتروريسندگي در شرايط بهينه تهيه و روي فيلم کربوکسي متيل سلولز نشانده شد. در نهايت امکان کاربرد محصول به عنوان پانسمان در بهبود زخم و ويژگي هاي ضدباکتريايي، مورفولوژيکي و قابليت نفوذپذيري آن نسبت به بخار آب بررسي شد. يافته ها: فيلم CMC/Alg/PVA/Ag، نسبت به فيلم CMC نفوذپذيري کمتري به بخار آب و نسبت به نانوالياف Alg/PVA/Ag نفوذپذيري بيشتري داشت. بيشترين حساسيت مربوط به باکتري هاي گرم منفي اشريشيا کلي و کلبسيلا پنومونيه به ترتيب با قطر هاله هاي 23 و 24ميلي متر و باکتري گرم مثبت استافيلوکوکوس اورئوس و استافيلوکوکوس ساپروفيتيکوس با قطر هاله هاي 21 و 17ميلي متر براي فيلم CMC/Alg/PVA/Ag مشاهده شد. زخم با پانسمان CMC/Alg/PVA/Ag به صورت معني داري سرعت بهبودي بهتري نسبت به پانسمان CMC و همچنين پانسمان CMC/Ag نشان داد. نتيجه گيري: استفاده از نانوکامپوزيت CMC/Alg/PVA/Agبه عنوان پانسمان امکان پذير است. اين پانسمان با داشتن منافذ اجازه عبور بخارات ناشي از ترشحات زخم را مي دهد، نسبت به مايعات و باکتري ها غيرقابل نفوذ، اما نسبت به اکسيژن و بخار آب نفوذپذير است، حساسيت زا نبوده و سميت و تحريک شيميايي ايجاد نمي کند، پانسمان شفاف و امکان ديدن زخم زيرين آن به آساني امکان پذير است، سطح مرطوب مورد نياز براي ترميم زخم را فراهم مي کند، به زخم نمي چسبد در نتيجه تعويض آن بدون درد و از نظر هزينه نيز مقرون به صرفه است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی