برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 549 تا صفحه 555 .
 
عنوان مقاله: 

پيشگويي انعطاف پذيري ساختارهاي پروتئيني با استفاده ماشين بردار پشتيبان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
اهداف: اطلاعات موجود در ساختمان پروتئين ها براي درک چگونگي فعاليت آنها بسيار مفيد است. انعطاف پذيري يکي از مهم ترين فاکتورهاي ساختماني مرتبط با عملکرد پروتئين ها است. دانش درباره انعطاف پذيري ساختارهاي پروتئيني، کمک بزرگي به کيفيت پيشگويي ساختمان پروتئين ها و درک عملکرد پروتئين ها مي کند. مطالعه حاضر با هدف بررسي پيش گويي انعطاف پذيري ساختارهاي پروتئيني با استفاده از ماشين بردار پشتيبان انجام شد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از يک مجموعه داده متعادل 95 پروتئيني استفاده شد. ويژگي هاي استفاده شده در مطالعه حاضر براي مدل کردن اسيدآمينه ها، يک بردار 33 بعدي را تشکيل داد. برخي از آنها از لغزاندن پنجره اي به طول 17 با مرکزيت اسيدآمينه هدف روي زنجيره پروتئين به دست آمده اند و برخي تنها مربوط به اسيدآمينه هدف بودند. براي تعريف فاکتور انعطاف پذيري، ويژگي هاي مبتني بر اطلاعات حاصل از تغييرات زواياي دووجهي، استفاده شد. اين اطلاعات براي هر اسيدآمينه با درنظرگرفتن موقعيت هر اسيدآمينه به تنهايي و براي جفت اسيدآمينه هاي مجاور در يک پنجره هفده تايي محاسبه و براي پيشگويي از روش ماشين بردار پشتيبان استفاده شد. يافته ها: ميزان صحت 73/1%، معيار F 71% دقت 73% و حساسيت 73/2% به دست آمد. برتري قابل قبول روش پيشنهادي در مقايسه با روش هاي موجود تاييد شد. نمايش زاويه اي هر پروتئين توانست به خوبي خصوصيات و ويژگي هاي ساختار سه بعدي پروتئين را نشان دهد. نتيجه گيري: ميزان صحت 73/1%، معيار F 71% دقت 73% و حساسيت 73/2% است و بهترين نگاه به بحث انعطاف پذيري، نگاه زاويه اي است. نمايش زاويه اي هر پروتئين مي تواند به خوبي خصوصيات و ويژگي هاي ساختار سه بعدي پروتئين را نشان دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 38 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی