5 SID.ir | درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش علائم استرس، اضطراب و افسردگي زنان داراي تجربه روابط فرازناشويي (عاطفي، جنسي)

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش علائم استرس، اضطراب و افسردگي زنان داراي تجربه روابط فرازناشويي (عاطفي، جنسي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد علوم تحقيقات کردستان، سنندج، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: روابط فرا زناشويي يا خيانت زناشويي همسررا مي توان يکي ازپيچيده ترين و آسيب زا ترين مشکلات عاطفي بين زوجين دانست. پيمان شکني در روابط زناشويي بعنوان يک حادثه استرس زا مي تواند منجر به بروز برخي علائم مشکلات شناختي، عاطفي و رفتاري در قرباني گردد. لذا اين پژوهش با هدف تعيين اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش علائم استرس، اضطراب و افسردگي زنان داراي تجربه پيمان شکني در روابط فرازناشويي در شهر سنندج انجام شد. روش کار: اين مطالعه از نوع پژوهش هاي نيمه تجربي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. حجم نمونه 30 نفر از زنان داراي تجربه روابط فرا زناشويي بودند که در سال 1394 به دادگاه خانواده در شهر سنندج مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه گواه و آزمايش (هر گروه 15 نفر) جايگزين شدند. ابزار گردآوري داده ها فرم کوتاه مقياس افسردگي، اضطراب، استرس (DASS-21) و روش مداخله درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بودکه طي 12 جلسه درماني 90 دقيقه اي و به صورت هفتگي اجرا شد. براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح توصيفي از آماره هاي ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح استنباطي از آزمون تحليل کوواريانس يک راهه (ANCOVA) استفاده شد. يافته ها: روش مداخله درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد به طور معناداري علائم استرس، اضطراب و افسردگي زنان داراي تجربه پيمان شکني در روابط فرا زناشويي را کاهش داد (005/0 > P). نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش بر اهميت کاربرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در کاهش اضطراب، استرس و افسردگي زنان داراي تجربه روابط فرازناشويي اذعان دارد. مي توان از اين رويکرد براي کاهش آسيبب هاي ناشي ازروابط فرازناشويي استفاده کرد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 46
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی