برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش گروهي مهارتهاي ارتباطي با رويکرد مذهبي بر ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سازگاري اجتماعي با محيط هاي مختلف از جمله محيط دانشگاه نياز به مهارت هاي خاصي دارد. عقيده بر اين است که ارتقاي مهارت هاي ارتباطي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد موثر مي باشد. مطالعات زيادي نشان داده اند که بين سازگاري اجتماعي افراد و باورها و اعمال مذهبي رابطه معناداري وجود دارد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آموزش گروهي مهارتهاي ارتباطي با رويکرد مذهبي بر ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر ساکن در خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام شد. روش کار: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي بود. 38 نفر از دانشجويان خوابگاه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. آموزش مهارتهاي ارتباطي با رويکرد مذهبي براي 4 هفته داده شد و پرسشنامه سازگاري اجتماعي توسط هر دو گروه قبل و بعد از مداخله تکميل شد. جهت تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي واستنباطي (تي مستقل، آناليز واريانس) استفاده شد. يافته ها: آزمون t مستقل نشان داد ميانگين نمره سازگاري اجتماعي قبل از انجام مداخله در دو گروه تفاوت معناداري نداشت (66/0 = P). اين در حالي است که ميانگين نمره سازگاري در گروه آزمون بلافاصله بعد از مداخله (006/0 = P) و يک ماه بعد از مداخله (005/0 = P) به طور معناداري بيشتر از گروه کنترل بوده است. همچنين آزمون آناليز واريانس با مشاهدات تکراري نشان داد که در گروه کنترل ميانگين نمره سازگاري اجتماعي بين سه زمان تفاوت معناداري نداشت (92/0 = P). نتيجه گيري: آموزش گروهي مهارت هاي ارتباطي با رويکرد مذهبي سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه را افزايش داد پس مي توان جهت افزايش سازگاري اجتماعي دانشجويان خوابگاه از آموزش مهارتهاي ارتباطي بارويکرد مذهبي استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی بنی، ز.، و امینی، ع.، و مهرابی، ط.، و شریف پورلاطانی، ا.، و قاسمی، ر. (1395). تاثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر. روان پرستاری, 4(6 ), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470622Vancouver : کپی

احمدی بنی زهرا، امینی علیرضا، مهرابی طیبه، شریف پورلاطانی اسداله، قاسمی رضا. تاثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر. روان پرستاری. 1395 [cited 2022January18];4(6 ):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470622IEEE : کپی

احمدی بنی، ز.، امینی، ع.، مهرابی، ط.، شریف پورلاطانی، ا.، قاسمی، ر.، 1395. تاثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر. روان پرستاری, [online] 4(6 ), pp.1-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470622. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی