برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فرهنگ سازماني بخش هاي پرستاري بيمارستان هاي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، خیابان دانشگاه، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران
 
چکیده: 
مقدمه: فرهنگ سازماني بخش هاي پرستاري با عملکرد پرستاران، کيفيت خدمات پرستاري و رضايت بيماران ارتباط دارد. اين مطالعه با هدف شناسايي نوع فرهنگ سازماني بخش هاي پرستاري بيمارستان هاي شهر تهران انجام شد. مواد و روش کار: اين پژوهش مقطعي در 18 بيمارستان شهر تهران در سال 1393 انجام شد. پرسشنامه فرهنگ سازماني داراي 8 بعد توجه به جزئيات، مشتري مداري، کار تيمي، نوآوري، خطر پذيري، انسجام، فاصله قدرت و افق زماني کوتاه مدت يا بلند مدت و 32 گويه، توسط 244 نفر از پرستاران تکميل شد. براي تحليل داده ها از نسخه 20 نرم افزار آماري SPSS استفاده شد. از آزمون هاي آماري پيرسون، آناليز واريانس يکطرفه و رگرسيون چند متغيره براي تحليل داده ها استفاده شد. يافته ها: ميانگين امتياز فرهنگ سازماني بخش هاي پرستاري بيمارستان هاي شهر تهران 60/3 از 6 امتياز بود. بيشترين و کمترين امتياز فرهنگ سازماني بخش هاي پرستاري به ترتيب مربوط به بيمارستان هاي تأمين اجتماعي (75/3) و بيمارستان هاي دولتي (53/3) بود. بيشترين و کمترين ميانگين ابعاد فرهنگ سازماني به ترتيب مربوط به ابعاد توجه به جزئيات (24/4) و خطر پذيري (07/3) بود. استقبال مديران از ايده هاي جديد پرستاران، انجام وظايف به صورت تيمي، وجود روحيه خلاقيت و نوآوري در بين پرستاران، توجه به تغيير به عنوان فرصت بهبود وضع موجود و پاسخگويي به نياز بيماران بيشترين تأثير را بر فرهنگ سازماني بخش هاي پرستاري بيمارستان هاي شهر تهران داشتند. نوع مالکيت بيمارستان با ابعاد کار تيمي، نوآوري و افق زماني فرهنگ سازماني بخش هاي پرستاري مرتبط بود (05/0>p). ميانگين توجه به جزئيات پرستاران با افزايش تعداد تخت بيمارستان افزايش مي يافت (05/0>p). افراد با سابقه کار بالا در بعد توجه به جزئيات و افراد متأهل در بعد کار تيمي به صورت معني داري ميانگين بيشتري از سايرين کسب کردند (05/0>p). بحث و نتيجه گيري: فرهنگ سازماني بخش هاي پرستاري بيمارستان هاي شهر تهران در حد متوسط ارزيابي شد. مديران پرستاري بيمارستان ها بايد با تقويت فرهنگ سازماني به ويژه ابعاد خطر پذيري، خلاقيت، انسجام و کار تيمي زمينه ارتقاي بهره وري پرستاران را فراهم کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مصدق راد، ع.، و سخنور، م. (1398). فرهنگ سازمانی بخش های پرستاری بیمارستان های شهر تهران. پایش, 18(2 ), 113-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470612Vancouver : کپی

مصدق راد علی محمد، سخنور مبین. فرهنگ سازمانی بخش های پرستاری بیمارستان های شهر تهران. پایش. 1398 [cited 2022January21];18(2 ):113-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470612IEEE : کپی

مصدق راد، ع.، سخنور، م.، 1398. فرهنگ سازمانی بخش های پرستاری بیمارستان های شهر تهران. پایش, [online] 18(2 ), pp.113-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470612. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 274 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی