4 SID.ir | شيوع افسردگي، اضطراب و استرس مراقبان بيماران مبتلا به استروک

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

شيوع افسردگي، اضطراب و استرس مراقبان بيماران مبتلا به استروک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات مراقبتهاي روان جامعه نگر، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: مراقبان بيماران مبتلا به استروک ممکن است در معرض مشکلات روحي و رواني باشند. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع افسردگي، اضطراب و استرس مراقبان بيماران مبتلا به استروک انجام شد. مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت توصيفي و مقطعي انجام شد. 122 مراقب بيماران مبتلا به استروک مراجعه کننده به بيمارستان پيامبر اعظم بندرعباس به شيوه نمونه گيري آسان در اين مطالعه شرکت کردند. از مقياس افسردگي، اضطراب و استرس (DASS-21) براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون کاي دو و آنوا انجام شد. يافته ها: 68 درصد مراقبان بيماران مبتلا به استروک از افسردگي خفيف تا خيلي شديد رنج مي بردند. نزديک به دو سوم و نيمي از مراقبان بيماران مبتلا به استروک به ترتيب اضطراب و استرس خفيف تا خيلي شديد را تجربه مي کردند. نتايج مطالعه نشان داد بين سطح افسردگي با جنسيت مراقبان (01/0=p و15/11=2c) و سن مراقبان (02/0=p و30/3=F) ارتباط معني دار آماري وجود داشت. به علاوه بين سطح اضطراب مراقبان با جنسيت بيماران (007/0=p و04/12=2c) و سن بيماران (001/0=p و93/5=F) ارتباط وجود داشت. بحث و نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه گوياي وجود افسردگي و اضطراب در درصد بالايي از مراقبان بيماران مبتلا به استروک بود. به علاوه نيمي از مراقبان استرس را تجربه مي کردند. از آنجا که مراقبان مرد و داراي سن پايين تر افسردگي بيشتري را تجربه مي کردند، توجه به اين گروه داراي اهميت مي باشد. به علاوه شدت اضطراب در مراقبان جوان تر و کساني که از بيمار مرد مراقبت مي کردند بيشتر بود، لذا ارائه مداخلاتي براي اين گروه پيشنهاد مي گردد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی