برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 495 تا صفحه 500 .
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي روش باززايي مستقيم در عناب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش کشت بافت و سلول، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، کرج، ایران
 
چکیده: 
اهداف: توليد انبوه و به نژادي عناب (Ziziphus jujuba Mill) به عنوان يک درخت ميوه و گياه دارويي باارزش و سازگار با مناطق خشک و نيمه خشک اهميت خاصي دارد. هدف پژوهش حاضر بهينه سازي روش باززايي مستقيم در عناب بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر ريزنمونه ها شامل برگ برش خورده به سه قسمت، برگ برش خورده از چهارطرف و برگ کامل از گياهان درون شيشه بودند و در محيط هاي کشت موراشيگ و اسکوگ (MS)، اختصاصي گياهان چوبي (WPM) با غلظت هاي متفاوت تيديازرون (TDZ؛ صفر، 5، 10، 15 و 20ميکرومولار) و نفتالين استيک اسيد (NAA؛ صفر و يک ميکرومولار) مقايسه شدند. تاثير تيمار هاي 2 و 4 هفته تاريکي بر ميزان باززايي بررسي شد. آزمايش ها به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملاً تصادفي صورت گرفت. ميانگين داده هاي آماري با استفاده آزمون چنددامنه اي دانکن مقايسه شد. نرم افزار SAS 9. 3. 1 به کار رفت و تفاوت در سطح احتمال 1% معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: تيمار دو هفته تاريکي با ميانگين 1/38 مناسب تر از 4 هفته بود. بيشترين ميزان باززايي (2/27) در ريزنمونه برگ برش خورده به سه قسمت حاصل شد. بيشترين درصد باززايي (0/75%) و بيشترين تعداد شوت هاي باززاشده (4/83) در تيمار محيط کشت MS شامل تنظيم کننده هاي رشد يک ميکرومولار NAA و 10ميکرومولار TDZ حاصل شد. نتيجه گيري: ميزان بازيابي عناب تحت تاثير نوع ريزنمونه، محيط کشت و تنظيم کننده هاي رشد گياه است. حداکثر باززايي در برگ برش خورده به سه قسمت و در محيط MS حاوي يک ميکرومولار NAA و 10ميکرومولار TDZحاصل مي شود. گياهچه هاي حاصله ريشه دار و با موفقيت در محيط "برون شيشه" سازگار مي شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 47 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی