برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1395 , دوره  4 , شماره  5 ; از صفحه 52 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي ساختاري رابطه قلدري در بيمارستان با عاطفه منفي و شکايات روان تني در پرستاران زن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اين پژوهش با هدف بررسي الگوي ساختاري رابطه قلدري در بيمارستان با عاطفه منفي و شکايات روان تني در پرستاران زن اجرا شد. روش کار: پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري آن پرستاران زن يک بيمارستان دولتي در شهر اصفهان در سال 1394 بودند که از ميان آن ها دويست و چهل و سه نفر به شيوه در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه قلدري، پرسشنامه عاطفه منفي و پرسشنامه شکايات روان تني استفاده شد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و الگوسازي معادله ساختاري (SEM) تحليل شد. يافته ها: نتايج نشان داد که هر شش مولفه قلدري با عاطفه منفي و شکايات روان تني داراي رابطه مثبت و معنادار هستند (01/0 > P). نتايج الگوسازي معادله ساختاري نشان داد که قلدري هم به طور مستقيم و هم به طور غيرمستقيم (از طريق عاطفه منفي) با شکايات روان تني داراي رابطه معنادار (01/0 > P) است. به عبارت ديگر عاطفه منفي متغير واسطه اي پاره اي در رابطه قلدري با شکايات روان تني در پرستاران زن است. نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که قلدري مي تواند با تقويت عاطفه منفي عاملي براي افزايش شکايات روان تني در پرستاران زن باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی