برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1395 , دوره  4 , شماره  5 ; از صفحه 45 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني ميزان افسردگي، اضطراب و استرس بيماران همودياليز بر اساس مولفه هاي معنوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بيماري هاي کليوي يکي از شايع ترين بيماري ها در افراد است و موجب بروز مشکلات هيجاني همچون استرس، اضطراب و افسردگي مي شود. اين تحقيق با هدف پيش بيني ميزان افسردگي، اضطراب و استرس بر اساس مولفه هاي معنوي در بيماران همودياليزي استان ايلام انجام گرفت. روش کار: در اين پژوهش که به روش همبستگي انجام گرفت، تعداد 150 بيمار تحت درمان با دياليز به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. از سه پرسشنامه افسردگي، اضطراب و استرس، دعا، سلامت معنوي به عنوان ابزار جمع آوري داده ها استفاده شد. ابعاد دعا و سلامت معنوي بعنوان متغيرهاي پيش بين و مولفه هاي هيجاني بعنوان متغير ملاک در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري با روش گام به گام (Stepwise) تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين تمام ابعاد دعا با افسردگي و استرس رابطه منفي معناداري وجود دارد، همچنين بين تمام ابعاد دعا بجز تناوب دعا با اضطراب نيز رابطه منفي معناداري وجود دارد (01/0 > P). همچنين نتايج نشان داد که بين هر دو بعد سلامت معنوي با افسردگي، اضطراب و استرس رابطه منفي معناداري وجود دارد (01/0 > P). اين عوامل در مجموع 36 درصد از واريانس مولفه هاي هيجاني را تبيين کردند. ضرايب تحليل رگرسيون براي ترکيب خطي مولفه هاي معنوي با مولفه هاي هيجاني در سطح کمتر از 001/0 معني دار بود. نتيجه گيري: مولفه هاي معنوي با مولفه هاي هيجاني بيماران در ارتباط است. بنابراين مي توان از اعتقادات مذهبي جهت ارتقاي سلامت بيماران تحت درمان با دياليز استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی فر، ج.، و محرابیان، ط. (1395). پیش بینی میزان افسردگی, اضطراب و استرس بیماران همودیالیز بر اساس مولفه های معنوی. روان پرستاری, 4(5 ), 45-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470567Vancouver : کپی

صادقی فر جمیل، محرابیان طاهره. پیش بینی میزان افسردگی, اضطراب و استرس بیماران همودیالیز بر اساس مولفه های معنوی. روان پرستاری. 1395 [cited 2022January18];4(5 ):45-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470567IEEE : کپی

صادقی فر، ج.، محرابیان، ط.، 1395. پیش بینی میزان افسردگی, اضطراب و استرس بیماران همودیالیز بر اساس مولفه های معنوی. روان پرستاری, [online] 4(5 ), pp.45-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470567. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی