برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 137 تا صفحه 150 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سه روش تمرين ورزشي منتخب بر برخي فاکتورهاي خطرزاي قلبي و عروقي در نوجوانان فوتباليست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 
چکیده: 
بيماري هاي قلبي-عروقي اصلي ترين علت مرگ و مير در جهان، در طي دهه ي گذشته بوده است؛ بنابراين، هدف از اين پژوهش بررسي تأثير سه شيوه برنامه ورزشي بر برخي فاکتورهاي خطرزاي قلبي و عروقي در نوجوانان فوتباليست بود. مواد و روش: در اين پژوهش 48 فوتباليست نوجوان ( 74/0± 46/13 سال) با حداقل سه سال سابقه ورزشي، به چهار گروه (12n=) تقسيم شدند. گروه يک: به طور متناوب يک جلسه تمرين استقامتي، يک جلسه تمرين قدرتي و يک جلسه تمرين سرعتي را در پانزده جلسه تمريني، انجام دادند. گروه دو: پنج جلسه اول را تمرين استقامتي، پنج جلسه دوم را تمرين قدرتي و پنج جلسه آخر را تمرين سرعتي انجام دادند. گروه سه: در طي پانزده جلسه تمرين ورزشي، هر سه فاکتور استقامت، قدرت و سرعت را در يک جلسه تمرين مي کردند. گروه چهار: (گروه کنترل) تنها تمرينات روزمره فوتبال را انجام مي دادند. پيش و پس از پروتکل تمريني متغيرهايي همانند وزن، درصد چربي بدن، نمايه ي توده ي بدني، کلسترول تام (TC)، تري گليسريد (TG)، ليپوپروتئين هاي پرچگال (HDL) و ليپوپروتئين هاي کم چگال (LDL) از آزمودني ها اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و توسط آمار توصيفي و استنباطي (t همبسته و ANOVA)، با سطح معني داري (05/0P<) مورد آناليز قرار گرفتند. يافته ها: نتايج نشان داد، مقادير کلسترول تام، تري گليسيريد و HDL، در گروه تجربي سه به طور معني داري (002/0=P)، (001/0=P) و (011/0=P) نسبت به پيش آزمون کاهش يافت. سطوح کلسترول و LDL نيز در گروه يک به طور قابل توجهي (001/0=P) کاهش داشت. تري گليسيريد در گروه تجربي دو نيز کاهش معناداري (04/0=P) داشت. بحث و نتيجه گيري: بسياري از بيماري هاي خطرناک بزرگسالي ريشه در دوران نوجواني دارند و با توجه به يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت، هر سه نوع تمرينات ورزشي باعث کاهش برخي از فاکتورهاي خطرزاي قلبي و عروقي در نوجوانان فوتباليست مي گردند؛ بااين حال، هريک از اين تمرينات منافع خاص خود را دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سمواتی شریف، م.، و چزانی شراهی، ا.، و سیاوشی، ح. (1397). اثر سه روش تمرین ورزشی منتخب بر برخی فاکتورهای خطرزای قلبی و عروقی در نوجوانان فوتبالیست. علوم پزشکی صدرا, 6(2 ), 137-150. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470559Vancouver : کپی

سمواتی شریف محمدعلی، چزانی شراهی اسداله، سیاوشی حجت اله. اثر سه روش تمرین ورزشی منتخب بر برخی فاکتورهای خطرزای قلبی و عروقی در نوجوانان فوتبالیست. علوم پزشکی صدرا. 1397 [cited 2022January25];6(2 ):137-150. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470559IEEE : کپی

سمواتی شریف، م.، چزانی شراهی، ا.، سیاوشی، ح.، 1397. اثر سه روش تمرین ورزشی منتخب بر برخی فاکتورهای خطرزای قلبی و عروقی در نوجوانان فوتبالیست. علوم پزشکی صدرا, [online] 6(2 ), pp.137-150. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470559. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی