برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 101 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن بتالاکتامازيCTX-Mدر ايزوله هاي اشريشياکلي مولد ESBL در استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد آیت الله آملی، آمل، ایران
 
چکیده: 
اشريشياکلي يکي از عوامل شايع در عفونت انساني بويژه عفونت دستگاه ادراري مي­ باشد. اشريشياکلي هاي توليد کننده بتالاکتاماز هاي وسيع الطيف (ESBL) داراي مقاومت به سفالوسپورين مي باشد. وجود اين جدايه ها احتمال انتقال ژنهاي مقاومت سفالوسپوريني و افزايش مقاومت آنتي بيوتيکي در بين ساير سويه ها را افزايش مي دهد. لذا هدف از اين مطالعه تعيين الگوهاي حساسيت آنتي بيوتيکي و ميزان فراواني بتالاکتامازهاي وسيع الطيف تيپ CTX-M در جدايه هاي اشريشياکلي به روش فنوتيپي و ژنوتيپي بود. مواد و روش: اين مطالعه توصيفي، مقطعي به مدت شش ماه برروي نمونه­ هاي ادراري مراجعين به 7 درمانگاه از مراکز درماني نيروهاي مسلح استان مازندران طي دوره 6 ماهه در فاصله زماني آذر 94 تا ارديبهشت 95انجام شد. گونه هاي اشريشياکلي جداسازي و با روش هاي بيوشيميايي تاييد شدند. جهت بررسي حساسيت گونه ها ازروشcombined disk test استفاده گرديد و نتايج با استانداردCLSI مقايسه شد. گونه هاي مقاوم از نظر وجود ژن CTX-M، توسط روش PCR بررسي و داده ها با برنامه نرم افزاري SPSS تجزيه وتحليل گرديد. يافته ها: از تعداد کل180 نمونه بيمار 41 جدايه اشريشياکلي جدا شد. از اين تعداد 21 جدايه (21/51%) مولد بتالاکتامازهاي وسيع­ الطيف بودند. در تست PCR 4 مورد (75/9 %) از جدايه ESBL واجد ژن CTX-M بودند. در بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي بيشترين مقاومت در برابرآنتي بيوتيک­ هاي آمپي­ سيلين(6/75 درصد) سفالوتين (5/58 درصد) و سفازولين(9/60 درصد)بود. بيشترين مقدار حساسيت در برابر آنتي بيوتيک­ هاي ايمي­ پنم (6/75 درصد) جنتامايسين (7/70 درصد) و سفوتاکسيم (9/60 درصد) بود. بحث و نتيجه گيري: با توجه درصد بالاي مقاومت به سفالسپورين­ هاي نسل سوم، انجام دقيق آنتي بيوگرام و پرهيز از تجويز بي­ رويه آنتي بيوتيک­ ها در عفونت­ هاي ناشي از ارگانيسم هاي توليدکننده ESBL يک ضرورت اجتناب ناپذير است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلیلی، ا.، و زابلی، ف.، و نظریان، ش. (1397). الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن بتالاکتامازیCTX-Mدر ایزوله های اشریشیاکلی مولد ESBL در استان مازندران. علوم پزشکی صدرا, 6(2 ), 101-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470553Vancouver : کپی

خلیلی اکبر، زابلی فاطمه، نظریان شهرام. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن بتالاکتامازیCTX-Mدر ایزوله های اشریشیاکلی مولد ESBL در استان مازندران. علوم پزشکی صدرا. 1397 [cited 2022January23];6(2 ):101-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470553IEEE : کپی

خلیلی، ا.، زابلی، ف.، نظریان، ش.، 1397. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن بتالاکتامازیCTX-Mدر ایزوله های اشریشیاکلی مولد ESBL در استان مازندران. علوم پزشکی صدرا, [online] 6(2 ), pp.101-112. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470553. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی