برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش دنياخواهي و سازه هاي معنويت در تبيين سلامت عمومي در دانشجويان پرستاري و مامايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سلامتي بي ترديد از مهم ترين ابعاد مسائل حيات انسان است و عوامل گوناگوني در فرد مي تواند نقش اساسي در اين مسئله داشته باشد. ازاين رو پژوهش حاضر باهدف بررسي نقش دنياخواهي و تجارب معنوي در تبيين سلامت عمومي در دانشجويان پرستاري و مامايي انجام شد. روش کار: روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي جندي شاپور اهواز در سال تحصيلي 1394 بودند که از ميان آنان 205 نفر به صورت نمونه گيري تصادفي موردمطالعه قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي زمينه يابي سلامت (SF36)، دنياگرايي (مسد) و تجارب معنوي روزانه (DSES) استفاده شد. داده ها از طريق همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره تجزيه وتحليل شدند. يافته ها: نتايج همبستگي پيرسون نشان داد که رابطه معناداري بين سلامت عمومي با دنياخواهي و تجارب معنوي وجود دارد (0/05> P) و نتايج رگرسيون همزمان نشان داد که دنياخواهي و تجارب معنوي باهم 51/5% از واريانس سلامت عمومي را تبيين مي نمايند. نتيجه گيري: با توجه به اين که دنياخواهي و تجارب معنوي پيش بيني کننده سلامت عمومي هستند، مي توان با کاهش ديد دنياطلبانه و افزايش معنويت سطح سلامت عمومي دانشجويان را افزايش داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمی، ه.، و یزدان پناه، ف.، و احمدی، م.، و زارعی، ا.، و حسین زاده، پ. (1395). نقش دنیاخواهی و سازه های معنویت در تبیین سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری و مامایی. روان پرستاری, 4(4 ), 58-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470550Vancouver : کپی

سلیمی هادی، یزدان پناه فریدا، احمدی مریم، زارعی اقبال، حسین زاده پریا. نقش دنیاخواهی و سازه های معنویت در تبیین سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری و مامایی. روان پرستاری. 1395 [cited 2022January25];4(4 ):58-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470550IEEE : کپی

سلیمی، ه.، یزدان پناه، ف.، احمدی، م.، زارعی، ا.، حسین زاده، پ.، 1395. نقش دنیاخواهی و سازه های معنویت در تبیین سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری و مامایی. روان پرستاری, [online] 4(4 ), pp.58-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470550. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی