مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش کوتاه مدت آگاهي موقعيتي بر تنظيم شناختي هيجاني و نمرات تيراندازي با تفنگ بادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سمنان
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش آگاهي موقعيتي بر تنظيم شناختي هيجان و عملکرد تيراندازي بود. طرح پژوهش نيمه آزمايشي و از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ي آماري، دانشجويان يکي از مراکز آموزشي نظامي تهران و نمونة پژوهش شامل 22 نفر بود که به روش در دسترس انتخاب و به روش تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش، آموزش هاي آگاهي موقعيتي بر مبناي نظرية اندسلي را دريافت نمودند. علاوه بر تکميل پرسش نامة تنظيم شناختي هيجاني گرانفسکي، آزمون استاندارد تيراندازي از آنان به عمل آمد. داده ها توسط آزمون کوواريانس چند متغيري تحليل و نتايج نشان داد آموزش کوتاه مدت آگاهي موقعيتي به طور معناداري موجب افزايش تنظيم هيجاني و افزايش رکورد تيراندازي در مرحلة پس آزمون شده است. اين پژوهش اهميت آگاهي موقعيتي را بر تنظيم شناختي هيجان و عملکرد تيراندازي نشان داد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 46
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی