مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمان مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس شغلي و خودکارآمدي شغلي مربيان تربيت بدني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسي، مرکز آموزش عالي نورآباد، دانشگاه لرستان، لرستان، ايران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي درمانگري مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس شغلي و خودکارآمدي شغلي انجام شد. جامعه آماري پژوهش مربيان تربيت بدني شنا، واليبال و بسکتبال اداره تربيت بدني شهر قم بود. در اين پژوهش آزمايشي، 30 نفر به روش نمونه گيري دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند. گروه آزمايش به مدت هشت جلسه برنامه درمان را دريافت کرد و گروه کنترل برنامه اي را دريافت نکردند. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي استرس شغلي و خودکارآمدي شغلي استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کوواريانس تحليل شد. نتايج نشان داد که بين نمرات پس آزمون دو گروه آزمايش و کنترل در استرس شغلي و خودکارامدي شغلي تفاوت معناداري وجود داشت. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که استفاده از فنون مبتني بر ذهن اگاهي بر کاهش استرس شغلي و افزايش خودکارمدي شغلي مربيان تربيت بدني مؤثر است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی