مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

هيجان ورزشي و کارايي جمعي در ورزشکاران سالم و معلول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبريز
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسي کارايي جمعي و هيجان ورزشي و عوامل پيش بيني کننده ي منابع کارايي جمعي توسط هيجان ورزشي در ورزشکاران سالم و معلول بود که به روش پس رويدادي انجام شد. 41 ورزشکار معلول و 43 ورزشکار سالم به صورت خوشه اي از رشته هاي تيمي انتخاب شدند. پرسش نامه هاي هيجان ورزشي و کارآمدي جمعي در ورزش استفاده شدند. تحليل واريانس چندمتغيره و رگرسيون چندمتغيري در سطح معناداري 05/0 استفاده شد. تفاوت معناداري در هيجان ورزشي و کارايي جمعي بين ورزشکاران سالم و معلول، نشان داده شد. از بين عوامل هيجان ورزشي و کارايي جمعي، تنها در عامل اضطراب و خشم، تفاوت معناداري بين دو گروه وجود داشت. علاوه براين، هيجان ورزشي در ورزشکاران معلول 31 درصد و در ورزشکاران سالم 15 درصد از تغييرپذيري کارايي جمعي را پيش بيني کرد. همچنين اهميت سابقة ورزشي و تنظيم اضطراب و خشم در ورزش هاي معلولين و شادي در ورزشکاران سالم مورد بحث قرار گرفت.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 17
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی