برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي تاثير کتاب داستان آموزشي و آموزش چهره به چهره بر ميزان اضطراب کودکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بستري کودک در بيمارستان يک رويداد اضطراب زا براي کودک و والدين او محسوب مي شود. در ميان روش هاي کاهش اضطراب، روش غير دارويي از لحاظ اهميت مشابه روش دارويي است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي تاثير کتاب داستان آموزشي و آموزش چهره به چهره بر ميزان اضطراب کودکان بستري و مادرانشان بود. روش کار: بررسي با استفاده از روش نيمه تجربي و انجام پيش آزمون و پس آزمون انجام شد. آزمودني هاي اين پژوهش 81 نفر از کودکان 6 تا 9 ساله بستري در بخش کودکان شهر سبزوار و مادرانشان بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي جمع آوري داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، ابزار چهره اي بررسي اضطراب و اضطراب موقعيتي اشپيل برگر بودند. داده ها توسط نرم افزار SPSS ويرايش 20 و آمار توصيفي، شاپيرو ويلک، کاي دو، t وابسته، ويلکاکسون، من ويتني، کروسکال واليس، ANOVA و آزمون تعقيبي توکي تجزيه و تحليل شد. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که بعد از مداخله، تفاوت معناداري در اضطراب کودکان بين دو گروه کتاب داستان آموزشي و روتين وجود داشت (0/006= P-value)، اما تفاوت معناداري بين دو گروه کتاب داستان آموزشي با روش چهره به چهره و روش چهره به چهره با روش روتين وجود نداشت (0/05< P-value). تفاوت معناداري در اضطراب مادران بين گروه هاي کتاب داستان آموزشي با روش روتين (0/001> P-value) و روش چهره به چهره با روش روتين (0/001= P-value) مشاهده شد. اما تفاوت معناداري بين دو گروه کتاب داستان آموزشي با روش چهره به چهره مشاهده نگرديد (0/079= P-value). نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که کتاب داستان آموزشي و روش چهره به چهره جهت کاهش اضطراب مادران مي تواند مفيد باشد. همچنين کتاب داستان به عنوان يک ابزار محبوب، کاربردي و موثر جهت آماده سازي کودکان در بيمارستان پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شهرآبادی، ه.، و طالبی، ش.، و گنجلو، ج.، و اصغری نکاح، س.، و طالبی، س. (1395). بررسی مقایسه ای تاثیر کتاب داستان آموزشی و آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب کودکان. روان پرستاری, 4(3 ), 58-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470523Vancouver : کپی

شهرآبادی هادی، طالبی شهربانو، گنجلو جواد، اصغری نکاح سیدمحسن، طالبی سمیه. بررسی مقایسه ای تاثیر کتاب داستان آموزشی و آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب کودکان. روان پرستاری. 1395 [cited 2022January18];4(3 ):58-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470523IEEE : کپی

شهرآبادی، ه.، طالبی، ش.، گنجلو، ج.، اصغری نکاح، س.، طالبی، س.، 1395. بررسی مقایسه ای تاثیر کتاب داستان آموزشی و آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب کودکان. روان پرستاری, [online] 4(3 ), pp.58-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470523. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 260 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی