برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير فيلم درماني گروهي بر شادي و کيفيت زندگي زنان سالمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: در تحقيقات پيشين تاثير شادي و کيفيت زندگي در سلامت جسماني و رواني نشان داده شده است. علاوه براين، با توجه به اين که جمعيت سالمندان پيوسته در حال رشد است، از اين رو، هدف پژوهش حاضر بررسي تعيين تاثير فيلم درماني بر شادي و کيفيت زندگي سالمندان زن مي باشد. روش کار: پژوهش حاضر، از نوع تحقيق نيمه تجربي با پيش و پس آزمون با گروه شاهدبود. جامعه آماري اين پژوهش سالمندان زن مقيم در آسايشگاه کهريزک تهران بودند. 24 سالمندزن بر اساس ملاک هاي ورود انتخاب شدند. آن ها در دو گروه مداخله و شاهد تخصيص تصادفي شدند. گروه آزمايش جلسات فيلم درماني را در طول هشت جلسه (هفته اي يک جلسه، هر جلسه به طور متوسط 90 دقيقه) دريافت کردند. در اين تحقيق از پرسشنامه شاخص شادکامي آکسفورد (OHI) و فرم کوتاه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (WHOQOL-BREF) استفاده شد. تحليل آماري با استفاده از تحليل کواريانس انجام شد. يافته ها: نتايج نشان داد تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات شادي در سالمندان، قبل (28/33= M) و بعد از فعاليت فيلم درماني (53 = M) وجود دارد (0/0009=sig، 8/42= F). همچنين، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات کيفيت زندگي سالمندان، قبل (99/5= M) و بعد (105/7= M) از فيلم درماني (3/11=F، 0/09= sig) مشاهده نشد. نتيجه گيري: فيلم درماني تاثير مثبت معناداري در شادي و تاثير نسبي در کيفيت زندگي سالمندان دارد. لذا، مي تواند به عنوان رويکرد درماني جايگزين يا روش مکمل در کنار درمان هاي موجود براي بهبود شادي در ميان سالمندان مورد توجه قرار بگيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدابخشی کولایی، آ.، و حسینی، ن.، و تقوایی، د. (1395). تاثیر فیلم درمانی گروهی بر شادی و کیفیت زندگی زنان سالمند. روان پرستاری, 4(3 ), 17-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470517Vancouver : کپی

خدابخشی کولایی آناهیتا، حسینی نوشین السادات، تقوایی داوود. تاثیر فیلم درمانی گروهی بر شادی و کیفیت زندگی زنان سالمند. روان پرستاری. 1395 [cited 2022January23];4(3 ):17-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470517IEEE : کپی

خدابخشی کولایی، آ.، حسینی، ن.، تقوایی، د.، 1395. تاثیر فیلم درمانی گروهی بر شادی و کیفیت زندگی زنان سالمند. روان پرستاری, [online] 4(3 ), pp.17-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470517. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی