برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارآيي برنامه غني سازي ارتباط برکاهش فرسودگي زناشويي زوج ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: يکي از آشفتگي ها و نابهنجاري هاي روان شناختي که به مرور زمان عشق و علاقه بين زوجين را کم رنگ تر کرده و گاهي به طور کامل آنرا محو مي کند و موجب مشکلات روحي و رواني، ادامه روابطي سرد و بي تفاوتي (طلاق عاطفي) و طلاق رسمي آنها را فراهم مي کند، فرسودگي زناشويي است. پژوهش حاضر با هدف بررسي کارآيي برنامه غني سازي ارتباط برکاهش فرسودگي زناشويي زوج ها انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي و با استفاده از طرح پيش آزمون-پس آزمون و پيگيري با گروه شاهد مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را تمامي زوجين داراي مشکلات زناشويي مراجعه کننده به مرکز همياران سلامت روان شهر بجنورد در بهار و تابستان سال 1393 تشکيل مي دادند که جهت حضور در جلسات اعلام آمادگي نموده بودند. بر اساس نمونه گيري مبتني بر هدف و به شيوه در دسترس، 20زوج که بيشترين نمرات را در فرسودگي زناشويي کسب نموده بودند و بر اساس ملاک هاي ورود و خروج به مطالعه واجد شرايط شرکت در جلسات تشخيص داده شده بودند، انتخاب و با جايگزيني تصادفي در دو گروه مداخله و شاهد (هر کدام 10 زوج) گمارش شدند. ابزار سنجش مقياس فرسودگي زناشويي (Pines 1996) بود که توسط آزمودني ها در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري ( يک ماهه) تکميل شد. متغير مستقل (برنامه غني سازي ارتباط) در 8 جلسه يک و نيم ساعته به شيوه گروهي و گام به گام و با توالي هر هفته يک جلسه براي گروه مداخله اجرا شد. براي گروه شاهد تا پايان پژوهش مداخله اي ارايه نگرديد. داده هاي پژوهش به شيوه تحليل کواريانس تک متغيره و با بهره گيري از نرم افزار SPSS18 تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که برنامه غني سازي ارتباط، فرسودگي زناشويي را در زوجين گروه مداخله در مرحله پس آزمون به طور معناداري کاهش داده و نتايج کماکان در مرحله پيگيري نيز از ثبات لازم برخورداربود. نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که برنامه غني سازي ارتباط در کاهش فرسودگي زناشويي موثر است و از اين روش مداخله اي مي توان به عنوان يک شيوه کارآمد در بهبود روابط و حل مشکلات زناشويي افراد در مراکز مشاوره و گروه هاي زوج درماني استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی