برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه پرخاشگري، هيجان خواهي، عاطفه مثبت و منفي در افراد دچار ضربه مغزي و افراد سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: آسيب مغزي تروماتيک به دليل ماهيت پيچيده و تغييرات حاد و يا درازمدت مي تواند به نحو چشمگيري برکيفيت زندگي پس از جراحت مغزي تاثير بگذارد. از آنجائي که عوامل زيادي در سبب شناسي آسيب مغزي تروماتيک نقش دارند، مطالعه حاضر با هدف مقايسه هيجان خواهي، پرخاشگري، عاطفه مثبت و عاطفه منفي در افراد دچار ضربه مغزي و افراد سالم انجام شد. روش ها: روش تحقيق مطالعه، علي-مقايسه اي است. از کليه بيماران دچار ضربه مغزي که در مدت زمان 2 ماه انجام پژوهش به بيمارستان امام حسين (ع) تهران مراجعه کردند، 30 فرد دچار ضربه مغزي و 30 فرد سالم بصورت هدفمند انتخاب شدند. از ابزار اندازه گيري آزمون هيجان خواهي ذاکرمن، پرسشنامه پرخاشگري AGQ و مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي PANAS استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها، به روش تحليل واريانس چند متغيره صورت گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين نمره هيجان خواهي در افراد دچار ضايعه مغزي به ميزان 22 با انحراف استاندارد 4/48، ميانگين نمره هيجان خواهي در افراد سالم به ميزان 11 و با انحراف استاندارد 4/48 است. ميانگين نمره پرخاشگري در افراد بيمار به ميزان 54 با انحراف استاندارد9/95، ميانگين پرخاشگري در افراد سالم به ميزان 33 با انحراف استاندارد 9/42 بود. ميانگين نمره عاطفه مثبت در افراد بيمار به ميزان 2 با انحراف استاندارد 0/57، ميانگين نمره عاطفه مثبت در افراد سالم به ميزان3 با انحراف استاندارد 0/52 و ميانگين نمره عاطفه منفي در افراد دچار ضايعه مغزي به ميزان 2 با انحراف استاندارد 0/46 و ميانگين نمره عاطفه منفي در افراد سالم به ميزان 2 با انحراف استاندارد 0/60 بود. نتايج نشان داد; ميزان عاطفه مثبت افراد دچار ضايعه مغزي کمتر از افراد سالم و ميزان عاطفه منفي افراد دچار ضايعه مغزي بيشتر از افراد سالم است. نتيجه گيري: آسيب به ساختار فيزيولوژي مغز، پيامدهاي روانشناختي متفاوتي مانند پرخاشگري، هيجان خواهي و تغييرات عاطفه را باعث خواهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زربخش بحری، م.، و ابراهیمی راد، ر.، و سلیمانی، غ.، و فتوکیان، ز.، و پورحبیب، ع. (1395). مقایسه پرخاشگری, هیجان خواهی, عاطفه مثبت و منفی در افراد دچار ضربه مغزی و افراد سالم. روان پرستاری, 4(2 ), 65-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470509Vancouver : کپی

زربخش بحری محمدرضا، ابراهیمی راد رضا، سلیمانی غزال، فتوکیان زهرا، پورحبیب علی. مقایسه پرخاشگری, هیجان خواهی, عاطفه مثبت و منفی در افراد دچار ضربه مغزی و افراد سالم. روان پرستاری. 1395 [cited 2022January18];4(2 ):65-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470509IEEE : کپی

زربخش بحری، م.، ابراهیمی راد، ر.، سلیمانی، غ.، فتوکیان، ز.، پورحبیب، ع.، 1395. مقایسه پرخاشگری, هیجان خواهی, عاطفه مثبت و منفی در افراد دچار ضربه مغزی و افراد سالم. روان پرستاری, [online] 4(2 ), pp.65-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470509. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 226 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی