برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مشاوره پرستاري براضطراب ورضايت مندي خانواده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اضطراب شايع ترين پاسخ روان شناختي اعضا خانواده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب است. مشاوره پرستاري يکي ازرويکردهاي مورداستفاده در کنترل اضطراب مي باشد. تمرکز بر نيازهاي خانواده و مشاوره پرستاري نقش مهمي در رضايت مندي آن ها دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير مشاوره پرستاري بر اضطراب و رضايت مندي خانواده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب انجام گرفته است. روش ها: در اين مطالعه کار آزمايي باليني، 54 عضو خانواده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب بيمارستان اميرالمومنين کردکوي به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده و به صورت تخصيص مستمر به دو گروه مداخله و گروه کنترل قرار مي گرفتند. در گروه مداخله مشاوره پرستاري طراحي شده طي جلساتي از زمان پذيرش تا زمان ترخيص با عضو خانواده بيمار انجام گرفت؛ در گروه کنترل بدون مداخله خاصي، اطلاعات طبق روتين بيمارستان ارائه گرديد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، پرسشنامه اضطراب حالت اشپيل برگر، پرسشنامه رضايت مندي از اطلاعات دريافتي جمع آوري گرديد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و آماره هاي توصيفي و آزمون هاي تي (زوجي، مستقل( مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد که دو گروه ازنظر مشخصات فردي همگون بودند. ميانگين و انحراف معيار اضطراب گروه مداخله و کنترل به ترتيب 5/51± 59/50 و 5/58 ± 58/17 بود و تفاوت از نظر آماري معني دار بود (0001>P). ميانگين و انحراف معيار رضايتمندي گروه مداخله و کنترل به ترتيب 9/72± 73/54و4/34± 53/78بود نتايج تحليل هاي آماري اختلاف معني داري بين گروه هاي مداخله و کنترل نشان دادند به طوري که گروه مداخله از ميزان رضايتمندي بيشتري برخوردار بودند (0/01>P). نتيجه گيري: مشاوره پرستاري بر کاهش اضطراب و افزايش رضايت مندي خانواده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب موثر بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرزادمهر، م.، و فلاحی خشکناب، م.، و حسینی، م.، و خانکه، ح. (1395). بررسی تاثیر مشاوره پرستاری براضطراب ورضایت مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب. روان پرستاری, 4(2 ), 57-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470505Vancouver : کپی

فرزادمهر مهدی، فلاحی خشکناب مسعود، حسینی محمدعلی، خانکه حمیدرضا. بررسی تاثیر مشاوره پرستاری براضطراب ورضایت مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب. روان پرستاری. 1395 [cited 2022January28];4(2 ):57-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470505IEEE : کپی

فرزادمهر، م.، فلاحی خشکناب، م.، حسینی، م.، خانکه، ح.، 1395. بررسی تاثیر مشاوره پرستاری براضطراب ورضایت مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب. روان پرستاری, [online] 4(2 ), pp.57-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470505. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 226 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی