برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش همتا محور بر ميزان اضطراب مراقبين خانوادگي بيماران کانديد عمل جراحي عروق کرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* استادیار، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: مراقبين خانوادگي بيماران کانديد عمل جراحي عروق کرونر در رابطه با فرايند عمل، نتيجه و مراقبت هاي آن اضطراب زيادي تجربه مي کنند. عدم آگاهي و نداشتن اطلاعات نيز باعث افزايش اضطراب آنها مي شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثيرآموزش همتا محور بر ميزان اضطراب مراقبين خانوادگي بيماران کانديد عمل جراحي عروق کرونر انجام شد. روش: پژوهش حاضر به صورت کارآزمايي باليني درسال 94 در بيمارستان چمران اصفهان انجام شد. در اين پژوهش پس از انتخاب و آماده سازي گروه همتا، تعداد 50 نفر از مراقبين خانوادگي بيماران کانديد جراحي عروق کرونر به صورت در دسترس انتخاب و بصورت تصادفي در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. اضطراب مراقبين خانوادگي قبل و بعد از مداخله با پرسشنامه استاندارد اشپيل برگر اندازه گيري شد. در گروه آزمون افراد در گروه هاي حداکثر 6 نفره در دو جلسه يک ساعته، در دو روز متوالي قبل از عمل جراحي توسط گروه همتا آموزش ديدند. يافته ها: ﻧ ﺘ ﺎ ﯾ ﺞ اﺧ ﺘ ﻼ ف ﻣ ﻌ ﻨ ﯽ داري در ميزان اضطراب مرافبين خانوادگي بيماران کانديد عمل جراحي عروق کرونر در ﮔ ﺮ وه کنترل و مداخله ﻗ ﺒ ﻞ از ﻣ ﺪ اﺧ ﻠ ﻪ ﻧ ﺸ ﺎ ن ﻧ ﺪ ادﻧ ﺪ (0/46=p). اﯾ ﻦ در ﺣ ﺎ ﻟ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﻌ ﺪ از اﺟ ﺮ اي ﻣ ﺪ اﺧ ﻠ ﻪ اﺧ ﺘ ﻼ ف ﻧ ﻤ ﺮ ه اضطراب در دو ﮔ ﺮ وه ﻣ ﻌ ﻨ ﯽ دار ﺷ ﺪ (0/001>p) و ميزان اضطراب در گروه آزمون کاهش داشت همچنين اختلاف نمره اضطراب مراقبين خانوادگي در ﮔ ﺮ وه آزﻣ ﻮ ن ﺑ ﻌ ﺪ از ﻣ ﺪ اﺧ ﻠ ﻪ نسبت به قبل از مداخله ﻣ ﻌ ﻨ ﯽ دار ﺑ ﻮ د (0/001>p) اﻣ ﺎ اﺧ ﺘ ﻼ ف ﻣ ﻌ ﻨ ﯽ داري در ﻧ ﻤ ﺮ ه اضطراب ﺑ ﯿ ﻤ ﺎ ران ﮔ ﺮ وه کنترل ﻣ ﺸ ﺎ ﻫ ﺪ ه ﻧ ﺸ ﺪ (0/28=p). نتيجه گيري: ﺑ ﺮ ﻧ ﺎ ﻣ ﻪ آﻣ ﻮ زش ﻫ ﻤ ﺘ ﺎ محور در کاستن اضطراب مراقبين خانوادگي بيماران کانديد عمل جراحي عروق کرونر موثر بوده. لذا ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎ د ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د از ﮔ ﺮ وه ﻫ ﻤ ﺘ ﺎ پس از آمادگي هاي لازم جهت آموزش مراقبين خانوادگي استفاده ﺷ ﻮ د.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قدیری، ا.، و شهریاری، م.، و مقصودی، ج. (1395). تاثیر آموزش همتا محور بر میزان اضطراب مراقبین خانوادگی بیماران کاندید عمل جراحی عروق کرونر. روان پرستاری, 4(2 ), 50-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470501Vancouver : کپی

قدیری احسان، شهریاری محسن، مقصودی جهانگیر. تاثیر آموزش همتا محور بر میزان اضطراب مراقبین خانوادگی بیماران کاندید عمل جراحی عروق کرونر. روان پرستاری. 1395 [cited 2022January25];4(2 ):50-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470501IEEE : کپی

قدیری، ا.، شهریاری، م.، مقصودی، ج.، 1395. تاثیر آموزش همتا محور بر میزان اضطراب مراقبین خانوادگی بیماران کاندید عمل جراحی عروق کرونر. روان پرستاری, [online] 4(2 ), pp.50-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470501. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی