4 SID.ir | نقش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و عاطفه مثبت و منفي در پيش بيني تاب آوري زنان مبتلا به سرطان پستان

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

نقش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و عاطفه مثبت و منفي در پيش بيني تاب آوري زنان مبتلا به سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: با توجه به نقش تنظيم هيجان در نحوه ي خروج افراد از شرايط استرس زا، پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و عاطفه مثبت و منفي در پيشبيني تابآوري زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود. نمونه پژوهش شامل 120 زن مبتلا به سرطان پستان بود که با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس تاب آوري کانر و ديويدسون، تنظيم شناختي هيجان گارنفسکي و همکاران و مقياس تجارب مثبت و منفي دينر و همکاران استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد که راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان شامل ارزيابي مجدد مثبت، سرزنش خود، اتخاذ ديدگاه و توجه مجدد به برنامه ريزي در 4 گام در کل 65% از واريانس تاب آوري را پيش بينيمي کنند(0/001 p<)، اما عاطفه مثبت و منفي قادر به پيش بيني تاب آوري نمي باشند. تاب آوري با راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان و عاطفه مثبت رابطه مثبت معنادار، با راهبردهاي منفي تنظيم شناختي هيجان و عاطفه منفي رابطه منفي معنادار دارد (0/001 p<). نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، به نظر مي رسد که تقويت راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان بايد به عنوان هدفي براي پي ريزي مداخلات و برنامه هاي آموزشي تاب آوري مورد توجه واقع شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی