5 SID.ir | مقايسه حمايت اجتماعي ادراک شده و بهزيستي روانشناختي زنان باردار به روش رحم جايگزين، تحت درمان با روش هاي کمک باروري و طبيعي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه حمايت اجتماعي ادراک شده و بهزيستي روانشناختي زنان باردار به روش رحم جايگزين، تحت درمان با روش هاي کمک باروري و طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ناباروري براي زنان، يک تجربه استرس زا و يک دوره بحراني است. زنان با از دست دادن شانس بارداري ميزان پريشاني رواني، غم و اندوه بيشتر و بهزيستي روانشناختي کمتري دارند. حمايت اجتماعي ادراک شده زنان مي تواند تحت تاثير ناباروري دستخوش تغيير گردد. تحقيق حاضر با هدف مقايسه حمايت اجتماعي ادراک شده و بهزيستي روانشناختي در زنان باردار به روش رحم جايگزين، تحت درمان با روش هاي کمک باروري و طبيعي شهر اصفهان انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع علي-مقايسه اي بود. بدين منظور 90 نفر از زنان باردار به روش کمک باروري و رحم اجاره اي، از بين مراجعان به مرکز ناباروري اصفهان و زنان باردار به روش طبيعي از بين مراجعين به مطب زنان و زايمان به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به مقياس حمايت اجتماعي ادراک شده ميشل و زيمت (2000) و همچنين مقياس بهزيستي روانشناختي ريف پاسخ دادند. يافته ها: نتايج تحليل مانوا نشان داد، بين روش هاي مختلف باروري در ابعاد ادراک حمايت اجتماعي فرد مهم و خانواده تفاوت معنادار وجود دارد (0/001>p) و زنان باردار به روش کمک بارورري حمايت اجتماعي ادراک شده بالاتري نسبت به زنان باردار به روش طبيعي دارند و زنان رحم جايگزين در مقايسه با دو گروه ديگر حمايت اجتماعي ادراک شده کمتري داشتند. همچنين به لحاظ بهزيستي روانشناختي در مولفه هاي روابط مثبت، تسلط بر محيط، رشد شخصي، هدفمندي (0/001>p) و پذيرش خود (0/05>P) تفاوت معنادار وجود داشته و ميانگين بهزيستي روانشناختي در بين زنان باردار به روش طبيعي بالاتر از زنان باردار به روش هاي کمک بارداري و رحم جايگزين بدست آمد. نتيجه گيري: اين نتايج تلويحات مهمي در زمينه استفاده از اين سازه ها و اهميت مداخلات روانشناختي براي زنان بارور به شيوه هاي مختلف دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی