مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

پيش بيني انگيزش شرکت در ورزش دانش آموزان براساس انگيزش دبيران تربيت بدني با رويکرد نظرية خودمختاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه الزهرا
 
چکیده: 
نظرية خودمختاري بيان مي کند که محيط اجتماعي فرد تعيين کنندة اصلي در ميزان انگيزش خودمختار براي شرکت در فعاليت ورزشي است. هدف پژوهش حاضر، پيش بيني انگيزة شرکت در ورزش نوجوانان با استفاده از انگيزش دبيران تربيت بدني، براساس نظرية خودمختاري بود. تعداد 102 دبير زن تربيت بدني و 510 دانش آموز دختر دورة متوسطة اول از چهار منطقة آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 94-1393 به روش تصادفي مرحله اي انتخاب شدند. پرسش نامة انگيزش مربيان (مک لين و همکاران، 2012) و پرسش نامة انگيزة شرکت در ورزش (گيل و همکاران، 1983) استفاده شدند. يافته ها نشان داد که همبستگي معنادار مثبتي بين انگيزش دبيران و انگيزة شرکت در فعاليت هاي ورزشي دانش آموزان دختر وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که انگيزش دبيران پيش بيني کنندة مستقيم براي انگيزش شرکت در ورزش دانش آموزان است. مؤلفة تنظيم درون فکني شده و بي انگيزشي بيشترين سهم نسبي را در پيش بيني انگيزة ورزشي دانش آموزان دارند. اين يافته ها بر اهميت توجه به ابعاد اثرگذار انگيزشي معلمان تربيت بدني بر انگيزة شرکت در ورزش دانش آموزان تأکيد مي کنند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی