مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تأثير ذهن آگاهي و فعاليت بدني بر ويژگي هاي رفتاري و پيشگيري از بازگشت زنان معتاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
 
چکیده: 
اعتياد به مواد يکي از مهم ترين مشکلات و بيماري هاي قرن حاضر است که نگراني وسيعي را در سطح جهان ايجاد کرده است و حل مسئلة اعتياد در جامعه از اهميت زيادي برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسي تأثير ذهن آگاهي و فعاليت بدني بر ويژگي هاي رفتاري و پيشگيري از بازگشت زنان معتاد بود. تعداد 60 نفر از معتادان، ازبين کمپ هاي ترک اعتياد شهر تبريز به صورت تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. آن ها در چهار گروه ذهن آگاهي، فعاليت بدني، ذهن آگاهي و فعاليت بدني و گروه کنترل، براساس سن و قد قرار گرفتند. برنامة ورزش هوازي به صورت 24 جلسه، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقيقه و مداخلات ذهن آگاهي هشت هفتة يک جلسه اي و هر جلسه 60 دقيقه انجام شدند. قبل و بعد از اجراي مداخله، آزمودني ها پرسش نامه هاي تاب آوري و خودکارآمدي را تکميل کردند و آزمايش اعتياد در ابتدا، انتها و دو ماه بعد از مداخلات گرفته شد. در اين پژوهش، از تحليل واريانس چندمتغيره استفاده شد. نتايج نشان داد که در گروه ترکيبي ذهن آگاهي و فعاليت بدني نسبت به گروه هاي ديگر، تاب آوري و خودکارآمدي بهتري وجود دارد و افراد اين گروه بازگشت کمتري دارند. با توجه به نتايج به دست آمده، فعاليت بدني همراه با مداخلات ذهن آگاهي مي تواند عوامل روان شناختي معتادان زن را بهبود بخشد و به عنوان يک درمان غيردارويي در دوره ي ترک کمک کننده باشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی