برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي روان سنجي نسخة فارسي پرسش نامة هوش هيجاني در مصرف کنندگان ورزش همگاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي روايي و پايايي نسخة فارسي پرسش نامة هوش هيجاني در مصرف کنندگان ورزش همگاني انجام شد. تعداد 380 زن و مرد پرسش نامه را تکميل کردند. بعد از اجراي تکنيک ترجمه-بازترجمه و اينکه هفت متخصص روايي صوري پرسش نامه را تأييد کردند، بررسي مقدماتي اولية پرسش نامه براي رفع اشکلات جزئي انجام شد. براي تعيين روايي سازة پرسش نامه از تحليل عاملي تأييدي مبتني بر مدل معادلات ساختاري، براي تعيين همساني دروني پرسش نامه از ضريب آلفاي کرونباخ و براي تعيين پايايي زماني آن از ضريب همبستگي درون طبقه اي با استفاده از آزمون– آزمون مجدد استفاده شد. نتايج نشان داد که مدل با شش عامل تأييد شد. همچنين، پرسش نامه از شاخص برازندگي مطلق، همساني دروني و پايايي زماني قابل قبولي برخوردار شد که بيانگر روايي و پايايي مطلوب نسخة فارسي پرسش نامه با 33 سؤال است؛ درنتيجه، پيشنهاد مي شود که از نسخه ي فارسي پرسش نامه ي هوش هيجاني در ورزش براي سنجش هوش هيجاني در ورزشکاران ورزش همگاني استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی