مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بهبود جداسازي غشاء ارغواني حاوي باکتريورودوپسين از هالوباکتريوم ساليناريوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده علوم و فناوري زيستي، دانشگاه صنعتي مالک اشتر، تهران، ايران
 
چکیده: 
امروزه مواد زيستي، کاربردهاي وسيعي در صنايع مختلف پيدا کرده است. در اين راستا مولکول هاي زيستي با قابليت هاي مختلف شناسايي شده اند که يکي از آنها باکتريورودوپسين مي باشد. باکتريورودوپسين در غشاء ارغواني هالوباکتريوم ساليناريوم يافت مي شود. باکتريورودوپسين به جهت پايداري و خواص مختلف آن از جمله خاصيت پمپ پروتوني، کاربردهاي زيادي در صنايع مختلف دارد. يکي از مهم ترين مراحل توليد صنعتي و نيمه صنعتي باکتريورودوپسين، جداسازي وخالص سازي غشاء ارغواني مي باشد. در اين پژوهش پس از کشت هالوباکتريوم ساليناريوم، جداسازي باکتريورودوپسين بر اساس روش يوسل انجام شد. براي توليد باکتريورودوپسين در مقياس نيمه صنعتي، روش بهبود يافته با جايگزيني روش مکانيکي به جاي روش آنزيمي جهت تخريب DNAو استفاده از شوک اسمزي به جاي دياليز طراحي و اجرا شد؛ اين روش منجر به کاهش زمان و هزينه جداسازي نسبت به روش يوسل گرديد. نتايج حاصل از روش بهبود يافته با روش يوسل مقايسه شد. ميزان آلودگي غشاء ارغواني به DNA در هر دو روش زير 5 درصد مي باشد. درصد خلوص براي روش بهبود يافته، 1± 67 و براي روش يوسل 4± 68 درصد محاسبه گرديد که نشان دهنده خلوص برابر براي هر دو روش مي باشد. ميزان باکتريورودوپسين براي روش بهبود يافته به ازاي هر ليتر کشت برابر 4/0± 2/8 ميلي گرم و براي روش يوسل 6/0± 1/8 ميلي گرم بدست آمد. سنجش ميزان فعاليت به روش کوياما نشان داد که براي هر دو روش با مقدار برابرباکتريورودوپسين، تغيير pH به اندازه 1 واحد مي باشد. بنابراين روش بهبود يافته در اين پژوهش توانسته است با حفظ خصوصيات باکتريورودوپسين زمان و هزينه جداسازي را کاهش دهد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 13
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی