مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
کلونينگ و بيان ژن ATP سولفوريلاز از يک سوش ايراني باکتري ژئوباسيلوس گرمادوست
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ژنتيک، دانشکده علوم زيستي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران ايران
 
چکیده: 
آنزيم آدنوزين تري فسفات سولفوريلاز ( ATPS ) دربسياري از انواع موجودات وجود دارد. نقش هاي فيزيولوژيکي مختلفي در موجودات مختلف به آنزيم ATPS نسبت داده شده که مي توان به جذب و احياي سولفات و بازيابي پيروفسفات اشاره کرد. همچنين آنزيم داراي کاربردهاي صنعتي و آزمايشگاهي متنوعي است. هدف اين مطالعه کلون و بيان ژن توليد کننده پروتئين نوترکيب ATPS ازيک سوش ژئو باسيلوس ايراني بود. بعد از جداسازي و تعيين سوش باکتري ژئوباسيلوس کواستافيلوس، DNA ژنومي آن استخراج شد. با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي ژن ATPS، ژن مورد نظر از رويDNA ژنومي تکثير شد. نتيجه انجام PCR ژن ATPS به صورت يک باند 1188 جفت بازي بر روي ژل آگاروز مشاهده شد. سپس محصول PCR تخليص و داخل وکتور کلونينگ کلون شد. باند مربوطه پس از کلونينگ توالي يابي شد و نتيجه بررسي همولوژي آن در بانک اطلاعاتي NCBI تاييد کرد که قطعه کلون شده مربوط به ژن ATPSاست. ژن مورد نظر در پلاسميد بياني pET 28a ساب کلون شد. امکان بيان پروتئين نوترکيب ATPS در باکتري BL21(DE3)ازروي ORF کلون شده با استفاده از ژل SDS-PAGEبررسي شد. آناليز پروتئين بيان شده بر روي ژل SDS-PAGE يک باند 47. 5 کليو دالتوني را نشان داد. سنجش فعاليت آنزيمي پروتئين مورد نظر به روش لومينسانس ATP نشان داد که پروتئين نوترکيب داراي فعاليت مي باشد. اين اولين مطالعه در رابطه با کلون، بيان و تعيين فعاليت آنزيمي ژن ATPS از باکتري ژئوباسيلوس کواستافيلوس مي باشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 11
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی