مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

پيش بيني تحليل رفتگي ورزشي بر اساس اضطراب رقابتي، کمال گرايي ورزشي و تکانش گري در ورزشکاران حرفه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اروميه، ايران
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف پيش بيني تحليل رفتگي ورزشي براساس اضطراب رقابتي، کمال گرايي ورزشي و تکانش گري در ورزشکاران حرفه اي انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش شامل همه ورزشکاران حرفه اي استان آذربايجان غربي در سال هاي 1394-1390 بودند که تعداد آنها 266 نفر بود. کل جامعة آماري به عنوان نمونه انتخاب و پرسش نامه هاي تحليل رفتگي ورزشي، اضطراب رقابتي، کمال گرايي ورزشي و تکانش گري را تکميل کردند. نتايج نشان داد بين اضطراب رقابتي، کمال گرايي ورزشي و تکانش گري با تحليل رفتگي ورزشي ورزشکاران حرفه اي رابطه مثبت و معني دار وجود داشت. متغيرهاي پيش بين به طورمعنا داري 44 درصد از تغييرات تحليل رفتگي ورزشي ورزشکاران حرفه اي را پيش بيني کردند که در اين پيش بيني فقط نقش کمال گرايي ورزشي معني دار و بيش از ساير متغيرها بود. بنابراين براي کاهش تحليل رفتگي ورزشي ورزشکاران حرفه اي مي توان ميزان متغيرهاي مذکور به ويژه کمال گرايي ورزشي آنان را از طريق کارگاه هاي آموزشي کاهش داد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 32
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی