مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

توليد و تعيين خصوصيت اويسلاز باکتريايي گرمادوست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان
 
چکیده: 
امروزه توسعه فرآيندهاي تبديل موثر ضايعات کشاورزي براي توليد مواد شيميايي با ارزش بالا توجه زيادي را به خود جلب کرده است. اويسلازها يکي از مهم ترين آنزيم هاي صنعتي براي اکثر فرآيندهاي تبديل زيستي هستند. در اين مطالعه، براي جداسازي باکتري مولد اويسلاز، نمونه ها به محيط مايع اختصاصي AVI براث تلقيح و به مدت يک هفته در دماي 50 درجه سانتي گراد انکوبه شدند. باکتري هاي ترموفيل و داراي هاله شفاف (نشان دهنده اويسلاز خارج سلولي) خالص سازي و جداسازي شدند. باکتري AV8 که بيشترين ميزان هاله شفاف را نشان داد، براي مطالعات بعدي انتخاب شد. نتايج مطالعات بيوشيميايي و آناليز ژن 16S rRNA نشان داد که اين سويه متعلق به جنس باسيلوس مي باشد. توليد اويسلاز تحت پارامترهاي محيطي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. منبع بهينه کربن و نيتروژن، جهت توليد آنزيم اويسلاز به ترتيب شامل ساکارز (5/0 درصد) و عصاره مخمر (25/ 0 درصد) به دست آمد. سپس آنزيم اويسلاز با استفاده از سولفات آمونيوم، دياليز و ستون کروماتوگرافي تبادل يوني Q--سفارز به طور نسبي خالص سازي شد. نتايج نشان داد که آنزيم در محدوده دمايي 70-30 درجه سانتي گراد پايدار بوده و در 70 درجه سانتي گراد بيش ترين فعاليت را داشت. فعاليت و پايداري بهينه اويسلاز در pH 6 مشاهده شد. اين ويژگي ها نشان مي دهد که اين آنزيم يک اويسلاز ترموفيل و اسيدوفيل است. علاوه بر اين، فعاليت اويسلاز به وسيله متانول (138 درصد) و کلروفرم (107 درصد) نسبت به نمونه فاقد حلال افزايش پيدا کرد. اين نتايج خاطر نشان مي سازد که اويسلاز AV8 کاربردهاي بالقوه اي براي استفاده در صنايع مختلف را دارا مي باشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 14
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی